0850 811 2 444

TÜRKİYE’NİN KOBİ DESTEK HATTI
0850 811 2 444

Sık Sorulan Sorular




Hızlı Kredi Başvurusu

Kobi-Line Kobi Destek Merkezinin Çalışma Saatleri Nasıldır?

Kobi Destek Merkezi hafta içi hergün saat 09:00-17:00 saatleri arasında üyelerine hizmet vermektedir.

Kobi-Line Kobi Destek Merkezine Nasıl Başvurabilirim?

Üyemiz olarak KOBİ Destek Merkezine doğrudan, telefon ya da e-mail ile veya www.kobi-line.com.tr adresinden başvurarak ihtiyaçlarınızı belirterek destek talebinde bulunabilirsiniz.

Kobi Destek Merkezinin Sunduğu Hizmetler Nelerdir?

Sunduğumuz hizmetler arasında uluslararası ticaret destekleri, gönüllü teknik uzmanlardan oluşan uzman havuzu kapsamında projeler için teknik destek hizmetleri KOSGEB, TEYDEP, TTGV, AB, vb. destekleri, eğitim ve seminerler, stratejik planlama, kurumsal gelişim projeleri, performans sistemleri, KOBİ Rating; Kredi ve Kurumsal Yönetim Değerlendirme, insan kaynakları sistemleri, proje ve iş planı hazırlama, girişimcilik geliştirme, istihdam geliştirme, web tasarımı destekleri ve yazılım ve donanım desteklerinin yanında ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, TS 16946, ISO 22000 vb. yönetim sistem belgelendirmesi, CE markalama ve ürün onayları, marka ve patent hizmetleri verilecektir. Bunlarla beraber üyelerimize finansman ve sigorta konularında ihtiyaç duydukları bilgilendirme hizmetleri de sunulactır. Daha detaylı bilgi için ''Hizmetlerimiz'' bölümüne bakabilirsiniz.

Başvuruları Ne Kadar Sürede Değerlendiriyorsunuz?

Üyelerimizden gelen sorulara anında yanıt verilemiyor ise 48 saat içinde e-mail veya telefon ile geri dönüş sağlanır.

Bir işletmenin KOBİ tanımına uyması için gereken şartlar nelerdir?

Resmi gazetede yayınlanan Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkında Yönetmelik çerçevesinde KOBİ tanımı “İkiyüzelli kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı ya da mali bilançosu kırk milyon Türk Lirasını aşmayan ve bu Yönetmelikte mikro işletme, küçük işletme ve orta büyüklükteki işletme olarak sınıflandırılan ve kısaca "KOBİ" olarak adlandırılan ekonomik birimleri” ifade eder.

Uygun başvuru sahibi olan bir işletme aynı zamanda başka bir işletme tarafından sunulan projeye ortak olabilir mi?

"Bir Başvuru Sahibi aynı takvim yılı içerisinde yapılacak proje teklif çağrıları kapsamında, ilgili Ajansa tek başına en fazla dört projesi için destek başvurusunda bulunabilir ve ilgili Ajans bunlardan en fazla iki tanesine mali destek sağlayabilir."  Projelerde ortak olarak yer almak için ise herhangi bir sınırlama söz konusu değildir. Ancak bu kuruluşun mali ve işletme kapasitesinin, birden fazla projede ortak olarak yer almaya uygun olması gerekir. Projelerin değerlendirme aşamasında bu gibi durumlar göz önünde bulundurulacaktır.

Herhangi bir suçtan hüküm giymiş kişilerin başvurusu uygun kabul edilir mi?

Başvuru Rehberi 'Başvuru Sahiplerinin Uygunluğu' kısmında da belirtildiği üzere, dolandırıcılık, yolsuzluk, bir suç örgütü içinde yer almak suçlarından kesinleşmiş yargı kararı ile mahkûm olanlar; haklarında, görevlerini ağır bir şekilde kötüye kullandıklarına dair kesinleşmiş mahkeme kararı olanlar ve kesinleşmiş yargı kararı (yani temyizi mümkün olmayan bir karar) ile mesleki faaliyete ilişkin bir suçtan mahkûm olanların başvuruları uygun başvuru olarak kabul edilmemektedir.

Bir başvuru sahibi, faaliyet alanı ile ilgili olmayan bir konuda proje sunabilir mi?

Sunulan projenin konusu işletmenin faaliyet alanı kapsamında olmalıdır. Faaliyet alanı dışındaki bir konuda proje sunacak Başvuru Sahipleri, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 300. Maddesi ve 5174 Sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu'nun 10. Maddesi gereğince tescil ve ilanı gerektiren değişiklikleri Ticaret Sicili Memurluğuna tescil ettirmesi, ilgili odaya bildirmesi ve tüzel kişiliğinin kesintisiz olarak devam etmesi koşulu ile mali destek programlarına başvuru yapabilir.

Mevcut binaların restorasyon işleri projede yer alabilir mi?

Projenin uygulanması için mutlaka gerekli olan eklenti, tadilat ve yapım işleri, sözleşme sonrasında gerçekleştirilecek olması ve Ajans tarafından sağlanacak destek miktarının %30'unu geçmemesi koşulu ile uygun maliyet olarak değerlendirilmektedir.

Butik otel, pansiyon vs. gibi turistik işletmelerinin kapasitelerinin geliştirilmesi ve güçlendirilmesi ile ilgili girişimleri destekleyen projeler başvuruda bulunabilir mi?

Başvuru Rehberi özel amaçlar kısmında da belirtildiği üzere,  'turizmde hizmet kalitesini geliştirme, kapasite artırma ve ürün çeşitlendirme yoluyla bölgenin rekabet edebilirliğini artırma' amacına hizmet eden projelere destek verilecektir.

KOBİ'ler alacakları mali destekleri muhasebe kayıtlarında nasıl göstereceklerdir?

Türkiye Muhasebe Standartları Kurulunun yayımladığı Devlet Teşviklerinin Muhasebeleştirilmesi ve Devlet Yardımlarının Açıklanması (TMS 20) Hakkında 8 Sıra No'lu Tebliği çerçevesinde Ajanstan temin edilen mali destekler muhasebeleştirecektir.

Programlar kapsamında satın alınacak mal ve hizmetler için vergi muafiyeti söz konusu mudur?

Herhangi bir muafiyet söz konusu değildir. Ancak vergi ve harç ödemeleri uygun maliyet olarak kabul edileceğinden maliyetler brüt rakamlar üzerinden bütçeleştirilecektir.

Proje kapsamında satın alacağımız makine - ekipman ithal bir ürün olabilir mi?

Evet, proje kapsamındaki satın alacağınız makine - ekipman ilgili satın alım kurallarına uyularak satın alımın gerçekleştirilmesi durumunda ithal bir ürün olabilir.

Hammadde satın alımı uygun maliyet olarak kabul edilir mi?

Sınırlı deneme üretiminin gerektirdiği alımlar haricinde hammadde alımları uygun maliyet olarak kabul edilmemektedir.

Bina, arsa, arazi kiralama giderleri uygun maliyet olarak kabul edilebilir mi?

Bina, arsa ve arazi kiralama maliyetleri uygun maliyet olarak kabul edilmemektedir.

Proje uygulama süresi ne kadardır?
Proje uygulama süresi, Başvuru Sahibinin proje kapsamında yürüteceği bütün faaliyetleri kapsayan zaman dilimi olup, sözleşmenin imzalandığı günden bir sonraki gün itibariyle başlar ve proje kapsamında yürütülecek bütün faaliyetler, proje uygulama süresi sona erdiğinde tamamlanmış olması gerekir.
 
Proje uygulama süresi Başvuru Sahibi'nin kendi belirleyeceği bir süre olup, bu süre KOBİ Mali Destek Programı için en fazla 12 ay, Küçük Ölçekli Altyapı Projeleri Mali Destek Programı için en fazla 15 ay olabilir.
Kobi-Line Üyeleri, Ne Kadar Süre Boyunca Hizmet Alıyor?
Proje uygulama süresi, Başvuru Sahibinin proje kapsamında yürüteceği bütün faaliyetleri kapsayan zaman dilimi olup, sözleşmenin imzalandığı günden bir sonraki gün itibariyle başlar ve proje kapsamında yürütülecek bütün faaliyetler, proje uygulama süresi sona erdiğinde tamamlanmış olması gerekir.
 
Proje uygulama süresi Başvuru Sahibi'nin kendi belirleyeceği bir süre olup, bu süre KOBİ Mali Destek Programı için en fazla 12 ay, Küçük Ölçekli Altyapı Projeleri Mali Destek Programı için en fazla 15 ay olabilir.
Kobi-Line, Üyelerinden Danışmanlık Bedeli Olarak Ne Kadar Alıyor?

Kobi-Line markası Anatolia Group şirketlerinin "Devlet Destekleri Danışmanlık" markasıdır. Kobi-Line üyelerine danışmanlık hizmeti Anatolia Bilişim Eğitim ve Danışmanlık Limited uzmanları tarafından verilmektedir. Kobi-Line üyeleri projelerini indirimli olarak yazdırırlar. Danışmanlık hizmet bedeli olarakta alacakları hizmete göre ücret öderler. Ödemelerini sitemizdeki Ürünlerimiz bölümünden seçtikleri paketin içerisinde bulunan "online ödeme" linkine tıklayarak yapabilirler. Ayrıca çağrı merkezini arayarak bankalar arası en güvenilir ödeme sistemi olan mailorder yöntemiyle kredi kartıyla veya banka havalesi ile ödeyebilirler. 

Girişimcilere verilen Eğitimler ücretli midir ve bu eğitimleri kimler düzenler?

Girişimcilere verilen "Uygulamalı Girişimcilik Eğitimleri" tamamen ücretsizdir, bunun için hiç kimseden para talep edilmez. Fakat İş Planı hazırlanması safhasında bu proje için belirli bir meblağ ödenir. Bu da almış olduğunuz danışmanlık hizmet paketinin içerisinde ödenmiştir veya ön ödeme olarak bir kısmı alınmıştır.  Kalanını iş planı tesliminde tamamlarsınız. Bu eğitimler, Kosgeb ile birlikte vakıf, dernek, oda, İşkur, Belediyeler, Üniversiteler vb herhangi biriyle birlikte düzenlenir ve ilan edilir. Her ilde ve ilçede belirli aralıklarla bu eğitimler açılır ve mülakatlara başlanır bazen kontenjanla sınırlı olabilir, bazen yaş sınırı olabilir. Kobi-Line üyeleri için bu eğitimleri ve zamanlarını danışmanlarımız sürekli takip ederler ve bildirirler. Zaman zaman sitemizden de açılan eğitimler yayınlanır. Bu mülakatlara nasıl hazırlanılacağı ve ne tür sorulara nasıl cevap verileceği uzmanlarımız tarafından girişimci adaylarına telefon veya mail yoluyla bildirilir ve en iyi şekilde bu mülakata hazırlandırılır.

Kobi-Line Marka Tescil Belgesine Sahip mi?

Kobi-Line Hizmet Yeterlilik Belgesi Varmı?

Kobi-Line Hakkında sikayetvar.com da neden şikayetleriniz var?

Kobi-Line bugüne kadar binlerce KOBİ, Girişimci ve tarım, hayvancılık işiyle uğraşan çiftçilerimize hizmet vermiş, proje yazmış ve aktif olarak hizmet etmeye de devam etmektedir. Türkiye'de son 5 yıldır ses getiren, gündem oluşturan, mevzuat değiştirten, hibe ve teşviklerin ilgililere sunulması konusunda alanında öncü profesyonel danışmanlık hizmetleri sağlayan Kobi-Line 'ın da doğal olarak sevenleri ve sevmeyenleri olacaktır. Hiç bir ekonomi sisteminde %100 müşteri memnuniyeti sağlanamayacağı ise yadsınamaz bir gerçektir. Kobi-Line, hizmette kalite odaklı ve müşteri memnuniyetini önde tutan bir firmadır. Hiç bir müşterimizin memnuniyetsiz olmasını, mağdur edilmesini asla ve asla istemiyoruz. Sorun varsa mutlaka çözeceğimizin garantisini veriyoruz. 

Bilişim çağında, bilgiye hızlıca ulaştığımız bu dönemde herkes her istediğini istediği bir platformda paylaşabilir, görüş ve önerilerini, müşteri deneyimlerini yazabilir, istediği kişi hakkında özgürce düşüncelerini aktarabilir. Buna söyleyeceğimiz hiç bir söz yoktur, herkesin görüş, öneri ve fikirlerine saygı duyarız. Bizi aydınlatan, bizi eleştiren, kalite politikamıza yön veren düşünce sahiplerineyse sonsuz teşekkürü borç biliriz.

Ancak ülkemizde de sanal platformların yaygınlaşmasıyla asılsız haberlerin türetilmesine ortam hazırlanmaktadır. Müşteri memnuniyeti odaklı çalışmalarını icra eden, alanında öncü birçok firma maalesef karalama çalışmalarına maruz bırakılmaktadır.

Şikayetvar.com gibi kurulmuş onlarca site, sadece ticari amaç için çalışmaktadırlar. Tüketicilerin mağduriyetlerini kullanarak firmaları kendi sitelerine üye etmeye zorlayarak paketlerini satıp para kazanıyorlar. Oysa doğru olup olmadığı araştırılmaksızın site üyeliği sağlayan her şahıs istediği firmanın aleyhine asılsız suçlamalarda bulunabiliyor. Gerçeği yansıtıp yansıtılmadığına yönelik araştırma girişiminde bulunmaya bile tenezzül edilmeksizin ilgili kurumlar hakkında peşin hüküm verilmesinin önü açılıyor. Cevap hakkı doğan ancak site paketini almayan firmalar ise müşterilerine cevap bile yazamıyor, yazdırılmıyor. Sanal platformların insanımızı bilinçlendirme adı altında ticari amaç güderek karalama çalışmalarına imza atması oldukça takdire şayandır(!)


Şikâyet hakkı, yani hak arama özgürlüğü Anayasa’nın 36. maddesinde; “Herkes, meşru vasıta ve yollardan faydalanmak suretiyle yargı mercileri önünde davacı veya davalı olarak iddia ve savunma ile adil yargılanma hakkına sahiptir” şeklinde yer almıştır. Hak arama özgürlüğü bu şekilde güvence altına alınmış olup; kişiler gerek yargı mercileri önünde gerekse yetkili kurum ve kuruluşlara başvurmak suretiyle haklarının korunmasını, yasal işlem yapılmasını isteme hak ve yetkisine sahiptir. Nitekim tüketici hakem heyetleri ve tüketici mahkemeleri de bireylerin haklarını arayabilmeleri adına kurulmuş yargı organlarıdır.

Bu platformlarda Kobi-Line için yazılanların birçoğu müşterimiz bile değil, kaldı ki kayıtlarda isimlerine bile rastlanmamaktadır. Sosyal medyada yayınlanan asılsız haber ve yorumlar nedeniyle kurumsal şirket imajı zedelenmekle birlikte haksız rekabet ortamının kızışmasına sebebiyet verilmektedir. Nitekim 6102 sayılı kanun kapsamında; tedarik edenlerle müşteriler arasındaki ilişkileri etkileyen aldatıcı veya dürüstlük kuralına diğer şekillerdeki aykırı davranışlar ile ticari uygulamalar haksız ve hukuka aykırıdır. Yine TTK’nin 55. Maddesinin (b) kısmı uyarınca, sözleşmeyi ihlale veya sona erdirmeye yöneltici faaliyetlerde bulunmakta suçtur. Kaldı ki ilgili Yargıtay kararları dahi asılsız şikâyetler kapsamında manevi tazminat istemlerini kabul kılmaktadır.

Kobi-Line olarak siz değerli üyelerimizden ve müşterilerimizden ricamız; yaşadığınız bir problem, bir memnuniyetsizlik olursa lütfen doğrudan bizimle irtibat sağlayın. Gayemiz sorunlardan kaçmak değil çözüm odaklı yaklaşarak güveninizi kazanmaktır. Sizin memnuniyetiniz bizim memnuniyetimizdir.

Saygı ve sevgiyle kalınız.

İnci Kızıltan
Kalite ve Müşteri İlişkileri Direktörü

İLETİŞİM BİLGİLERİMİZ
TÜRKİYE’NİN KOBİ DESTEK HATTI
Anatolia Group
Veko Giz Plaza Maslak Meydan Sokak 3 TR-34396 Sarıyer-İstanbul
0850 811 2 444
İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü No: 833782
Maslak Vergi Dairesi No: 068 082 6416
Ziraat IBAN TR89 0001 0004 5665 9670 7750 06
İşbank IBAN TR27 0006 4000 0011 0520 9291 96
Akbank IBAN TR35 0004 6006 4588 8000 1326 45
     
ÇÖZÜM ORTAKLARIMIZ