0850 811 2 444

TÜRKİYE’NİN KOBİ DESTEK HATTI
0850 811 2 444

Tübitak Hibe ve Destekleri

1501 - Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı 1503 - Proje Pazarları Destekleme Programı 1505 - TÜBİTAK Üniversite-Sanayi İşbirliği Destek Programı 1507 - KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek


TÜBİTAK Hakkında

Toplumumuzun yaşam kalitesinin artmasına ve ülkemizin sürdürülebilir gelişmesine hizmet eden, bilim ve teknoloji alanlarında yenilikçi, yönlendirici, katılımcı ve paylaşımcı bir kurum olma vizyonunu benimseyen TÜBİTAK, akademik ve endüstriyel araştırma geliştirme çalışmalarını ve yenilikleri desteklemek, ulusal öncelikler doğrultusunda Araştırma-Teknoloji-Geliştirme çalışması yürüten Ar-Ge enstitülerini işletme işlevlerinin yanı sıra, ülkemizin Bilim ve Teknoloji politikalarını belirlemekte ve toplumun her kesiminde bu farkındalığı artırmak üzere kitaplar ve dergiler yayınlamaktadır. Bilim insanlarının yurt içi ve yurt dışı akademik faaliyetleri burs ve ödüller ile desteklenmekte, özendirilmekte, üniversitelerimizin, kamu kurumlarımızın ve sanayimizin projeleri fonlanarak, ülkemizin rekabet gücünün artırılması hedeflenmektedir.

Vizyon           
 


"Bilim, teknoloji ve yenilik yoluyla, paylaşımcı, yönlendirici ve katılımcı yaklaşımlarla, toplumumuzun ekonomik, sosyal ve çevresel yaşam kalitesinin çağdaş uygarlık düzeyine kavuşmasına hizmet eden, alanında uluslararası etkinliğe sahip bir kurum olmak";

Misyon

"Ülkemizin rekabet gücünü ve refahını artırmak ve sürekli kılmak için toplumun her kesimi ve ilgili kurumlarla işbirliği içinde, ulusal önceliklerimiz doğrultusunda bilim ve teknoloji politikaları geliştirmek, bunları gerçekleştirecek altyapı ve araçları oluşturmaya katkı sağlamak, araştırma ve geliştirme faaliyetlerini desteklemek ve yürütmek, bilim ve teknoloji kültürü oluşturmakta öncü rol oynamak "tır.

Amaç

Teknoloji Platformlarının amacı Ar-Ge ve yenilik desteklerinin anılan sektörlerde rekabet gücünü artırmaya yönelik kullanılması sürecini desteklemek ve bu amaçla paydaşlar arasında iletişim ve koordinasyon ortamı sağlamaktır. Dolayısıyla, bu platformların işlevi sektörün güncel sorunlarını ve vizyonunu belirleyerek, stratejik araştırma gündeminin saptanması ve somut uygulama önerileri, ihtiyaç duyulan proje konularının ortaya konulması olacaktır. 

Destekler

SANAYİ Ar-Ge PROJE DESTEKLERİ

 

Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı (TEYDEB)
 

 • 1501 - Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı
   
 • 1503 - Proje Pazarları Destekleme Programı
   
 • 1505 - TÜBİTAK Üniversite-Sanayi İşbirliği Destek Programı
   
 • 1507 - KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı
   
 • 1509 - Uluslararası Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı
   
 • 1511 - TÜBİTAK Öncelikli Alanlar Araştırma Teknoloji Geliştirme ve Yenilik Projeleri Destekleme Programı
   
 • 1512 - TÜBİTAK Bireysel Girişimcilik Aşamalı Destek Programı
   

 AKADEMİK Ar-Ge DESTEKLERİ
 

Araştırma Destek Programları Başkanlığı (ARDEB)
 

 • 1001 - Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı
   
 • 1002 - Hızlı Destek Programı
   
 • 1003 - Öncelikli Alanlar Ar-Ge Projelerini Destekleme Programı
   
 • 1007 - Kamu Kurumları Araştırma ve Geliştirme Projelerini Destekleme Programı
   
 • 1008 - Patent Başvurusu Teşvik ve Destekleme Programı
   
 • 1010 - Evrensel Araştırmacı (EVRENA) Programı
   
 • 1011 - Uluslararası Bilimsel Araştırma Projelerine Katılma Programı
   
 • 1301 - Bilimsel ve Teknolojik İşbirliği Ağları ve Platformları Kurma Girişimi Projeleri (İŞBAP) Destekleme Programı
   
 • 3501 - Ulusal Genç Araştırmacı Kariyer Geliştirme Programı (Kariyer Programı)
   

BİLİM VE TOPLUM PROJE DESTEKLERİ
 

 

Bilim ve Toplum Daire Başkanlığı
 

 • 4004 - Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları Destekleme Programı
   
 • 4003 - Bilim Merkezi Kurulması Destek Programı


 AB ÇERÇEVE PROGRAMLARI DESTEKLERİ
 

AB Çerçeve Programları Ulusal Koordinasyon Ofisi (UKO)

Yeni Destek Programları:

 

 • Konsorsiyum Oluşturma Amaçlı Seyahat Desteği
   
 • Katılımı Özendirme Ödül Destek Desteği
   
 • Proje Önerisi Ön-Değerlendirme Desteği

 

İKİLİ VE ÇOKLU İŞBİRLİKLERİ
 

 

İkili ve Çoklu İlişkiler Müdürlüğü
 

 • İkili İşbirliği / Proje Başvuru Çağrıları
   
 • COST Programı Projeleri
   
 • ESF - Avrupa Bilim Vakfı Projeleri

 

 

 


Hibe Kredi Haberlerini Mail Adresinize Gönderelim!
İLETİŞİM BİLGİLERİMİZ
TÜRKİYE’NİN KOBİ DESTEK HATTI
Anatolia Group
Veko Giz Plaza Maslak Meydan Sokak 3 TR-34396 Sarıyer-İstanbul
0850 811 2 444
İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü No: 833782
Maslak Vergi Dairesi No: 068 082 6416
Ziraat IBAN TR89 0001 0004 5665 9670 7750 06
İşbank IBAN TR27 0006 4000 0011 0520 9291 96
Akbank IBAN TR35 0004 6006 4588 8000 1326 45
     
ÇÖZÜM ORTAKLARIMIZ