0850 811 2 444
TÜRKİYE’NİN KOBİ DESTEK HATTI
0850 811 2 444

Hibelibite Nedir?

İşletmelerde en çok kullanılan ve bilinen bir kavram kredibilite kelimesidir. Özellikle finans kurumları bunu çok iyi bilir ve her işletmenin mutlaka bir kredibilitesi vardır. Kredibilite aslında güvenilirlik demektir. Yani bankanın borç vermeden önce o işletmenin mali yapısına güveniyor olması gerekir. Bunun için sık sık bu kelimeyi duyarız.


Hibelibite Oranını Kimler Belirler?

İşletmelerde en çok kullanılan ve bilinen bir kavram kredibilite kelimesidir. Özellikle finans kurumları bunu çok iyi bilir ve her işletmenin mutlaka bir kredibilitesi vardır. Kredibilite aslında güvenilirlik demektir. Yani bankanın borç vermeden önce o işletmenin mali yapısına güveniyor olması gerekir. Bunun için sık sık bu kelimeyi duyarız.

Peki dilimize yeni girmiş olan bir kavram olan hibelibite nedir? Neye yarar? Hibelibite tam olarak hibe almakla ilgili bir kavramdır.  Son 10 yıldır ülkemizde AB fonlarından finanse edilen ve devlet tarafından verilen hibe, teşvik ve krediler büyük artış göstermiş, hem yerel hem de AB destekleri artarak devam etmektedir. Bu anlamda işletmelere genel olarak herkese eşit hibe veya teşvik vermektense işletmelerin mali yapılarına göre, yatırım kararlarına göre ve likidite pozisyonlarına göre hibe vermek daha makul olacağından artık işletmelerinde hibelibitesine bakmak gerekmektedir.

Peki, Kobilerde ve işletmelerde bu hibelibitelere kimler bakacaktır? İşleyiş ve süreç nasıl olacaktır? Bu konuda 14 Ocak 2016 tarihinde mevzuata girmiş olan Kobi Danışmanları devreye girmektedir. Sayıları her geçen gün artan Kobi Danışmanları işletmelerde hibelibite ve likidite oranlarını hesaplayarak hangi işletme devletten ne kadar destek ve kredi alabilir bunların çalışmalarını yapacaktır. Her işletmeye aynı standartta destek değil de o işletmenin hibelibitesine göre düşük veya yüksek oranda hibe alması sağlanacaktır.

Kobi Danışmanı mesleği yeni olmakla birlikte akredite olanların sayısı her geçen gün artmaktadır. Bu konuda yeterli bir sayıya ulaşıldığı takdirde yakın bir tarihte Kobi Danışmanı ile çalışmayan bir işletme hibe ve desteklerden faydalanamayacaktır. Aynı İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanlarında olduğu gibi işletmelerde zaruri olarak Kobi Danışmanları ile çalışacaklardır. Bunların masraflarının da devlet tarafından karşılanması söz konusudur. Bu danışmanlar işletmelerin hibelibitelerini ölçerek hibe almak için gerekli güvenilirlik olup olmadığına bakacaklardır.

Hibelibite, Kredibilite, Likidite, Rasyo, Mali Analiz, Hibe Analizi, Finansal Kaldıraç, Faaliyet Kaldıracı, Proje Analizi, Kobi Danışmanı, Akredite Kobi Uzmanı, Akredite Kobi Danışmanı, Kobi-Line gibi birçok iktisadi terim işletmelerin vaz geçilmezleri arasında olacaktır. Üreterek büyüyen, gelişen ve dünya ekonomisi en yüksek milletler arasında olmanın tek yolu çalışmaktan, üretmekten ve yeniliklere adapte olmaktan geçecektir. AVM açan değil, Kobilerini kalkındıran milletler güçlü olurlar. Ekonomiye yön veren uluslararası devler arasında olmanın tek yolu küçük ve orta ölçekli işletmeleri geliştirmek, desteklemek ve finanse etmekle mümkündür.

Kobi-Line Haber Merkezi
26.06.2019


Hibe Kredi Haberlerini Mail Adresinize Gönderelim!
Bu içerik 2331 defa görüntülendi.
ÇÖZÜM ORTAKLARIMIZ
İLETİŞİM BİLGİLERİMİZ
TÜRKİYE’NİN KOBİ DESTEK HATTI
Anatolia Group
Veko Giz Plaza Maslak Meydan Sokak 3/45 TR-34396 Sarıyer-İstanbul
0850 811 2 444
İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü No: 833782
Maslak Vergi Dairesi No: 068 082 6416
Ziraat IBAN TR89 0001 0004 5665 9670 7750 06
İşbank IBAN TR27 0006 4000 0011 0520 9291 96
Akbank IBAN TR35 0004 6006 4588 8000 1326 45