0850 811 2 444

TÜRKİYE’NİN KOBİ DESTEK HATTI
0850 811 2 444

Türkiye ve AB COSME Projeleri

COSME Programı, çoğu Avrupa Birliği programından farklı olarak hedef kitleye doğrudan hibe aktarımında bulunmamaktadır. Nihai ve temel amacı, hedef kitle olan Girişimcilere ve KOBİ’lere ulaşmaktır. Operasyonel seviyede bunu hedef kitleye hizmet sağlayan yeni yapılar oluşturarak ve mevcut yapıları yeni ve gelişkin araçlarla zenginleştirerek yapmaktadır.


Türkiye’deki KOBİ’lere AB’den Finansman Kaynakları

COSME Programı
, çoğu Avrupa Birliği programından farklı olarak hedef kitleye doğrudan hibe aktarımında bulunmamaktadır. Nihai ve temel amacı, hedef kitle olan Girişimcilere ve KOBİ’lere ulaşmaktır. Operasyonel seviyede bunu hedef kitleye hizmet sağlayan yeni yapılar oluşturarak ve mevcut yapıları yeni ve gelişkin araçlarla zenginleştirerek yapmaktadır.

COSME Programı, kurguladığı araçlar vasıtasıyla katılımcı ülkelerdeki yapıların kurumsal yeteneklerinin gelişmesine ve KOBİ’lere hizmet sağlayan mevcut yapıların birlikte çalışmasını teşvik ederek, hizmet etkinliğinin artmasına yardımcı olmaktadır.

Türkiye COSME’den En Fazla Hibe Alan 8. Ülke

COSME Programı kapsamında, ülkelerin aldığı toplam hibe miktarına göre Türkiye 8. sırada yer almaktadır. Türkiye, bugüne kadar alınan proje sayısına göre ise 5. sıradadır.

Türkiye‘de COSME Projeleri

COSME Programı kapsamında sunulan araçlar ve dâhil olunan platformlar ile KOBİ’lere hizmet sunan ve temsil eden kurum ve kuruluşların kapasitelerinin gelişmesine, uluslararası iş birlikleri kurmalarına ve hedef kitlelerine daha nitelikli, yüksek katma değerli hizmet sunmalarına katkı sağlanmaktadır.

Türkiye’de söz konusu araçlar ve platformlar ile sağlanan yararların yanı sıra COSME kapsamında çağrı bazlı projeler de desteklenmektedir.

COSME Programı kapsamında, Türkiye’de uygulanan projelerle ilgili bilgiler bileşen bazında şu şekildedir:

COSME sunduğu finansal araçlar vasıtasıyla sektör ayrımı yapmaksızın, ulusal kredi ortamında KOBİ’ler için ilave bir kredi hacmi oluşturmaktadır. Bu kredilerden, normal şartlarda yararlanma ihtimali düşük olan KOBİ’ler yararlanmakta ve KOBİ’lerin finansmana erişim imkânının artırılması, çarpan etkisiyle ülke ekonomilerine olumlu yansımaktadır.

Finansal Araçlar bileşeni çerçevesinde, ülkemizden QNB Finansbank ve Kredi Garanti Fonu (KGF) projeleri desteklenmeye hak kazanmıştır.

QNB Finansbank

QNB Finansbank ile Avrupa Yatırım Fonu (AYF) arasında bir anlaşma imzalanmıştır. AYF’den yaklaşık 7,3 milyon Euro’luk bir taahhüt miktarı sağlanmıştır. Söz konusu anlaşmaya göre, bu garanti tutarı ile toplam 228 milyon Euro’luk bir kredi hacmi oluşturularak toplam 37.000 işletmenin desteklenmesi amaçlanmaktadır.

Kredi Garanti Fonu (KGF)

KGF ile AYF arasında imzalanan 19,6 milyon Euro’luk kontr-garanti anlaşması çerçevesinde sağlanacak kefalet desteği ile her bir KOBİ, 12 ayı ödemesiz dönem olmak üzere toplam 60 ay vade ile 1 milyon Liraya kadar kredi kullanabilecektir. Bu proje kapsamında KOBİ’lere yaklaşık 3 milyar Lira tutarında kredi kullandırılması beklenmektedir.

Projelerde Kobi-Line Rolü

Avrupa Birliği Hibe Programları; IPARD, Erasmus+, COSME, Horizon, Eureka, Yeşil Dönüşüm, Dijital Dönüşüm gibi birçok alanda hibe ve kredi alabilmek için ilgili kurum ve kuruluşlara çağrı teklifi formatında proje sunmak en önemli araçtır. Bunu başarıyla tamamlayan işletmeler ve girişimciler istedikleri fona ulaşabilmektedirler. Ancak ülkemizde proje kültürü çok yaygın olmadığı için birçok işletme ve sahipleri bu durumu yeterince önemsemiyorlar. Bu nedenle de proje sunmaktan imtina ediyorlar ve istemiş oldukları finansal araçlara ulaşamıyorlar.

Yıllardır ülkemizde proje kültürünü yaygınlaştırmak ve geniş çevrelere ulaştırmak için mücadele veren Kobi-Line, bugüne kadar hazırlamış olduğu projelerle de ülkemizde ses getirmekte ve Kobilerimizin gönlünde taht kurmaya devam etmektedir. Kobi-Line’in yıllar önce şiar edindiği ve amacına ulaşarak akredite Kobi Danışmanlığını meslek olarak kabul ettirdiği, bu alanda danışmanlar ve uzmanlar yetiştirdiği aşikârdır.

Proje Teklif Çağrılarını Takip Edin!

Gerek ülkemizde gerekse Avrupa Birliği bölgesinde Türkiye’deki işletmelere ve girişimcilere verilen hibe ve kredi programlarını önemle takip edin ki bu programları ve bütçeleri kaçırmayın. Şayet, ben nereden takip edeceğim, nasıl takip edeceğim veya yabancı dil bilmiyorum gibi bahaneleriniz varsa endişelenmeyin! Kobi-Line ve ekibi sizin için bu tür programları takip eder ve talebiniz doğrultusunda yapılması gerekenleri özenle yapar. Projelerinizi itinayla hazırlar ve kabul edilmesi için elinden gelen desteği sağlar.

Bu hibe ve kredi programları hakkında daha fazla bilgi almak için siz de hemen bugün müşteri hizmetlerimizle iletişim kurun.

Kobi-Line Haber Merkezi
29.05.2024

Daha Fazla Bilgi Almak İçin Formu Doldurup Gönderiniz

“Güvenlik amaçlı IP adresiniz kaydedilecektir. Yanlış bilgi ve beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem başlatılacaktır”.
IP Adresiniz: 3.236.83.14

Hibe Kredi Haberlerini Mail Adresinize Gönderelim!
İLETİŞİM BİLGİLERİMİZ
TÜRKİYE’NİN KOBİ DESTEK HATTI
Anatolia Group
Veko Giz Plaza Maslak Meydan Sokak 3 TR-34396 Sarıyer-İstanbul
0850 811 2 444
İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü No: 833782
Maslak Vergi Dairesi No: 068 082 6416
Ziraat IBAN TR89 0001 0004 5665 9670 7750 06
İşbank IBAN TR27 0006 4000 0011 0520 9291 96
Akbank IBAN TR35 0004 6006 4588 8000 1326 45
     
ÇÖZÜM ORTAKLARIMIZ