0850 811 2 444
TÜRKİYE’NİN KOBİ DESTEK HATTI
0850 811 2 444

TÜBİTAK’tan İki Yeni Atak!

TÜBİTAK'ın iş birliği gerektiren ortak projeleri desteklemek amacıyla açtığı "Siparişe Dayalı Ar-Ge Projeleri İçin KOBİ Destekleme" ve "Patent Tabanlı Teknoloji Transferi Destekleme" çağrıları için başvurular 15 Haziran-31 Ağustos tarihlerinde yapılabilecek.


İş Birliği İle Ortak Projeler Desteklenecek

TÜBİTAK'ın iş birliği gerektiren ortak projeleri desteklemek amacıyla açtığı "Siparişe Dayalı Ar-Ge Projeleri İçin KOBİ Destekleme" ve "Patent Tabanlı Teknoloji Transferi Destekleme" çağrıları için başvurular 15 Haziran-31 Ağustos tarihlerinde yapılabilecek.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın 13 Mayıs'ta duyurduğu söz konusu çağrılardan ilki “Sipariş Ar-Ge” ile müşteri gereksinimlerini karşılayan çözüm önerilerinin, KOBİ'ler tarafından Ar-Ge ile ticarileşebilir ürünlere dönüştürülmesi hedefleniyor. Çağrı kapsamında, hızla ürüne dönüşebilecek ve yüksek ticarileşme potansiyeline sahip Ar-Ge projeleri desteklenecek. Projelerde Ar-Ge çalışmalarını tedarikçi kuruluş yaparken, proje çıktılarını müşteri kuruluş ticarileştirecek. Müşteri kuruluş, tedarikçi kuruluşun Ar-Ge maliyetlerine katkı sağlayacak. Ortaklı olan projelerin desteklenmesi, iş birliklerini artıracak ve Ar-Ge destekleri için ayrılan kamu kaynaklarının daha dinamik kullanımını sağlayacak. Bu süreç Türkiye'nin sürdürülebilir kalkınmasına da katkıda bulunacak.

Ortak Başvuru Şartı

Çağrıya bir müşteri ve en az bir tedarikçi kuruluş ortak başvuru yapacak. Sektör ve konu sınırlaması bulunmayan çağrıda proje önerilerinde yer alacak pazar araştırması ve ekonomik yapılabilirlik incelemesi önem taşıyor. Çağrı kapsamında projelerin kabul edilen bütçelerinin toplamı en fazla 30 milyon lira olabilecek. Projelerin ürün veya süreç geliştirme aşaması en fazla 24 ay, ticarileşme süresi ise sabit 24 ay olacak. Müşteri kuruluş dönemsel olarak gerçekleşen proje giderlerinin yüzde 40’ını tedarikçi kuruluşa ödeyecek, TÜBİTAK giderleri değerlendirdikten sonra "kabul edilen harcama tutarının" yüzde 40'ını tedarikçi kuruluşa hibe edecek.

Patentli Teknolojiler Sanayiye Aktarılacak

Üniversitelerde, araştırma altyapılarında ve teknopark şirketlerinde geliştirilen patentli teknolojilerin sanayiye aktarılmasını hedefleyen “Patent Lisans” çağrısıyla da teknoloji üreten kuruluşlarla müşterileri arasındaki etkileşimler artacak, hizmet alımları desteklenecek. Çağrı kapsamında üniversiteler, araştırma altyapıları, teknoloji geliştirme bölgesi şirketleri ve teknoloji transfer ofisleri "teknoloji sağlayıcı kuruluş" olarak nitelendiriliyor. Bunların hak sahibi olduğu, ulusal veya uluslararası patentlerle korunan teknolojileri lisanslama ya da devir yoluyla edinerek ekonomik değer oluşturmayı hedefleyen ve Türkiye’de yerleşik sermaye şirketleri de "müşteri kuruluş" olarak tanımlanıyor. Bu çağrıya da müşteri ve teknoloji sağlayıcı kuruluşların ortak başvuru yapması şart. “Patent Lisans” çağrısıyla, patent ya da patentlerle korunan teknolojilerin lisanslama ya da devir yöntemleriyle edinimine ve bu teknolojileri uygulamaya yönelik hizmet alımlarına ilişkin harcama ve giderler desteklenecek.

KOBİ'lere Önemli Ayrıcalık

Çağrıda projeler en fazla 60 ay desteklenirken, destek üst sınırı büyük ölçekli müşteri kuruluşlar için %60, KOBİ ölçeğindeki müşteri kuruluşlar için %75 olacak. Patentlerin devredilmesi veya lisanslanmasında temel destek oranı %25 olarak gerçekleşecek. Müşteri kuruluşun KOBİ olması, yüksek teknoloji sektörlerinde faaliyet göstermesi veya lisanslanan patentin yüksek teknoloji "IPC sınıflarından" birini içermesi, müşteri kuruluşun bir ya da daha fazla teknoloji sağlayıcı kuruluştan en az iki patenti lisanslaması ya da devralması gibi durumlarda, destek oranına %10-15 ilave edilecek. Proje kapsamında eğitim ve danışmanlık hizmeti tutarı, toplam destek kapsamına alınan tutarın %25'ini geçemeyecek.

Kobi-Line Haber Merkezi

10.06.2020


Hibe Kredi Haberlerini Mail Adresinize Gönderelim!
Bu içerik 33126 defa görüntülendi.
ÇÖZÜM ORTAKLARIMIZ
İLETİŞİM BİLGİLERİMİZ
TÜRKİYE’NİN KOBİ DESTEK HATTI
Anatolia Group
Veko Giz Plaza Maslak Meydan Sokak 3/45 TR-34396 Sarıyer-İstanbul
0850 811 2 444
İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü No: 833782
Maslak Vergi Dairesi No: 068 082 6416
Ziraat IBAN TR89 0001 0004 5665 9670 7750 06
İşbank IBAN TR27 0006 4000 0011 0520 9291 96
Akbank IBAN TR35 0004 6006 4588 8000 1326 45