0850 811 2 444
TÜRKİYE’NİN KOBİ DESTEK HATTI
0850 811 2 444

Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı

Tekno Yatırım Destekleri Türkiye’de bugüne kadar görülmemiş anlamda önem arz eden bir destek programı Tekno Yatırım Destek programıdır. Öncelikli teknoloji alanlarında yer alan Ar-Ge ve yenilik faaliyetleri sonucu ortaya çıkan yeni ürünleri ticarileştirmek amacıyla ülke ekonomisine katma değer oluşturmak, uluslararası pazarlarda yer alarak teknolojik ürün ihracatını artırmak için işletmelerin yapacakları teknolojik ürün yatırımlarının desteklenmesi programıdır. Kobileri geliştirmek, ürün ve hizmetlerini uluslararası ağa yaymak maksadıyla tüm zamanlara yayılmış bir projedir.


Tekno Yatırım Destekleri

Türkiye’de bugüne kadar görülmemiş anlamda önem arz eden bir destek programı Tekno Yatırım Destek programıdır. Öncelikli teknoloji alanlarında yer alan Ar-Ge ve yenilik faaliyetleri sonucu ortaya çıkan yeni ürünleri ticarileştirmek amacıyla ülke ekonomisine katma değer oluşturmak, uluslararası pazarlarda yer alarak teknolojik ürün ihracatını artırmak için işletmelerin yapacakları teknolojik ürün yatırımlarının desteklenmesi programıdır. Kobileri geliştirmek, ürün ve hizmetlerini uluslararası ağa yaymak maksadıyla tüm zamanlara yayılmış bir projedir.

Öncelikli Teknoloji Alanları ve Kapsamı

KOBİ Teknoyatırım Destek Programı Öncelikli Teknoloji Alanları Tablosunda belirlenen alanlarda yer alan maddeler ile çerçevesi ve kapsamı belirlenmiştir. Buna göre Kobilerimiz aşağıda belirlenen kriterlere sahipse bu programdan yararlanabilirler.

  1. KOSGEB ve diğer kamu kurum ve kuruluşları, kanunla kurulan vakıflar veya uluslararası fonlar tarafından desteklenen ar-ge ve yenilik projeleri sonucunda ortaya çıkan,
  2. Yurtdışı teknoloji bölgeleri, araştırma merkezleri, enstitüler, bilim parkları, kuluçka merkezleri, hızlandırıcılarda ar-ge ve yenilik projeleri sonucunda ortaya çıkan,
  3. Yurt içi teknoloji geliştirme bölgelerinde yer alan işletmelerin, bölgede sonuçlandırdıkları ar-ge ve yenilik projeleri sonucunda ortaya çıkan,
  4. Kamu araştırma enstitülerinde, merkezlerinde ar-ge faaliyetleri sonucunda ortaya çıkan,
  5. Patent belgesi ile koruma altına alınan,
  6. Doktora çalışması neticesinde ortaya çıkan,
  7. Teknolojik Ürün (TÜR) Deneyim belgesi alan,

prototip çalışması tamamlanmış teknolojik ürün sahipleri veya kullanım hakkını sözleşme ile hak sahibinden devralmış işletmeler yararlanır.

Destek süresi azami 36 Ay olup işletme giderleri desteği süresi 1 yıl ile sınırlıdır. Destek üst limiti 5 Milyon TL’dir. Destek geri ödemesiz hibe ve geri ödemeli kredi şeklinde verilmektedir. Mikro ölçekli işletmeler, yüzde 70 oranında geri ödemesiz hibe, orta ölçekli işletmeler ise yüzde 60 oranında geri ödemesiz hibe olarak alabilmektedirler. Geri kalan kısım ise geri ödemeli kredi olarak verilmektedir. Yerli malı belgesi kapsamında alınması durumunda geri ödemesiz destek oranına  artı %15 ilave edilir ve kalan destek oranı kadar geri ödemeli destek verilir.

Tekno yatırım destek programından faydalanabilmek için öncelikle mutlaka proje analizini yaptırmalısınız. Analiz ve fizibiliteden sonra projenizi yazdırabilirsiniz. Projenizi yazdırırken alanında uzman ve tecrübeli Kobi Danışmanlarını tercih etmelisiniz. Projelerin olmazsa olmazı mantıksal çerçeve ve yatırım gücünüzdür. Finansal tabloların ve projeksiyonların rentabl olması gerekir.

Kobi-Line Haber Merkezi
20.11.2017


Hibe Kredi Haberlerini Mail Adresinize Gönderelim!
Bu içerik 13430 defa görüntülendi.
ÇÖZÜM ORTAKLARIMIZ
İLETİŞİM BİLGİLERİMİZ
TÜRKİYE’NİN KOBİ DESTEK HATTI
Anatolia Group
Veko Giz Plaza Maslak Meydan Sokak 3/13 TR-34396 Sarıyer-İstanbul
0850 811 2 444
İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü No: 833782
Maslak Vergi Dairesi No: 068 082 6416
Ziraat IBAN TR89 0001 0004 5665 9670 7750 06
İşbank IBAN TR27 0006 4000 0011 0520 9291 96
Akbank IBAN TR35 0004 6006 4588 8000 1326 45