0850 811 2 444
TÜRKİYE’NİN KOBİ DESTEK HATTI
0850 811 2 444

Tarım Ar-Ge Projelerine 3 Milyon TL Destek

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, “TAGEM 2018 Yılı Araştırma Geliştirme Destek Programı” kapsamında proje başına 3 milyon lira hibe destek verecek. Verilen hibe, proje tutarının yüzde 70’ini kapsayacak ve karşılıksız olacak.


Projesini Getirene Milyonlarca Lira Hibe!

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, “TAGEM 2018 Yılı Araştırma Geliştirme Destek Programı” kapsamında proje başına 3 milyon lira hibe destek verecek. Verilen hibe, proje tutarının yüzde 70’ini kapsayacak ve karşılıksız olacak.

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, tarımda Ar-Ge projesi başına üst limiti 3 milyon lira olan yeni bir hibe kredi vermeye hazırlanıyor. Sağlanacak hibe-destek, proje tutarının yüzde 70’ini kapsayacak ve geri ödemesiz olacak. Program için proje son teslim tarihi 16 Mart 2018. Başvuru yapmak isteyenler, yazdırdıkları uygun projelerini, proje başvuru klasörünü, TAGEM’e elden, kargo veya posta yolu ile ulaştırabilecek. Program kapsamında kuruluşlar en fazla iki devam eden projede yürütücü olarak yer alabilecek.

Tarımda araştırma geliştirme projelerine yüzde 70 oranında hibe desteği verilecek. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü’nün (TAGEM) kullandıracağı hibe desteğinin üst limiti 3 milyon lira olacak. “2018 Yılı Araştırma-Geliştirme Destek Programı” kapsamında hibe desteğinden yararlanmak isteyen girişimcilerin 16 Mart 2018 tarihine kadar başvuru yapmaları gerekiyor. TAGEM’in belirlediği öncelikli konularda proje geliştiren girişimciler yüzde 30’unu kendi öz kaynakları ile karşılamak şartı ile araştırma-geliştirme projeleri için 3 milyon liraya kadar geri ödemesiz hibe desteği alabilecekler. Projelerin mutlaka kabul edilebilir uygun proje olması ve mutlaka bir uzman tarafından yazılması onaylanmasını yüzde yüz etkileyecektir.

Bu Hibeden Kimler Nasıl Yararlanabilecekler?

TAGEM Araştırma-Geliştirme Destek Programı kapsamında; özel sektör, sivil toplum ve çiftçi kuruluşları ile meslek kuruluşları, üniversiteler başvuru yaparak hibe desteğinden yararlanabilecek. Kurum ve kuruluşlar çağrı dönemi içerisinde yürütücü olarak sadece bir proje ile başvuruda bulunabilirler. Program kapsamında Kurum ve kuruluşlar en fazla iki devam eden projede yürütücü olarak yer alabilecek. Proje yürütücüsü olarak en az lisans mezunu Türk vatandaşları yer alabileceklerdir.

Bakanlık tarafından yayınlanan “Araştırma-Geliştirme Destek Programı 13 .Proje Çağrısı Başvuru Kılavuzu’na göre, program kapsamındaki proje başvurularında proje ortağı bulunması zorunlu. Şöyle ki “Proje ortağı, desteğe konu projenin yürütülmesi sürecinde veya sonucunda doğrudan veya dolaylı fayda veya menfaat elde ederek, bunun karşılığında yürütücü kuruma projenin yürütülmesinde katkıda bulunan, başvuru evrakları arasında bulunan ortaklık beyannamesini imzalayan ve ilgili proje formunda açıkça belirtilen kurum ve kuruluşlardır. Program kapsamındaki proje başvurularında proje ortağı bulunması zorunludur. Üniversiteler, özel sektör veya sivil toplum kuruluşlarından en az biri ile işbirliği olmadan Ar-Ge Destek Programı kapsamında müstakil olarak proje başvurusunda bulunamazlar. Gerekli durumlarda bu işbirliğine ilave olarak TAGEM’e bağlı araştırma enstitüleri veya araştırma yetkisi verilmiş bakanlık kuruluşları da dahil edilebilir. Özel sektör, sivil toplum ve çiftçi kuruluşları ile meslek kuruluşları, TAGEM’e bağlı araştırma enstitüleri veya araştırma yetkisi verilmiş bakanlık kuruluşları ile işbirliği olmadan proje başvurusunda bulunamazlar. Gerekli durumlarda bu işbirliğine ilave olarak üniversiteler de dâhil edilebilir.”

2018 Yılı İçin Hibe Verilecek Öncelikli İşler

Bahçe Bitkileri Konusunda:

- Sebze, meyve ve bağda biotik ve abiotik stres koşullarına dayanıklı hat ve çeşit geliştirme,
- Ticarete konu olan süs bitkilerinin ıslahı ve çeşit geliştirme çalışmaları,
- Bahçe bitkileri muhafazasında yeni depolama ve ambalaj sistemleri.

Bitki Sağlığı Konusunda:
- Kültür bitkilerindeki zararlı organizmalara karşı biyolojik mücadele ürünlerinin (mikrobiyal preparat, biyolojik mücadele etmeni vb.) geliştirilmesi, preparat haline getirilmesi ve kitlesel üretimi,
- Depodaki zararlı organizmalara karşı mücadele olanaklarının geliştirilmesi,
- Ricania sp. ile kimyasal haricinde diğer mücadele olanaklarının araştırılması,
- Organik ürünlerin ve organik tohumun depolanması sırasında ortaya çıkan hastalık ve zararlılar ile mücadele yöntemleri.

Hayvan Sağlığı Konusunda:
- Hayvan hastalıkları hızlı teşhis metotlarının geliştirilmesi,
- Ülkemizde üretimi yapılmayan aşıların geliştirilmesi,;
- Alternatif veteriner tıbbi ürünlerin geliştirilmesi, üretilmesi ve etkinliklerinin belirlenmesi

Hayvancılık Ve Su Ürünleri Konusunda:
- Su ürünlerinde ülkemizde üretimi yapılmayan omnivor yeni türlerin deneme üretimi, 19. Hayvancılık ve su ürünlerinde verim artışına yönelik ıslah, yetiştiricilik sistem ve teknoloji geliştirilmesi.

Gıda Ve Yem Konusunda:
- Gıda ve yem analizlerinde kullanılan analitik standart, referans materyal gibi yurt dışından tedarik edilen malzemelerin ve yeterlilik testlerinin ülkemizde üretilmesinin sağlanması, Mikroenkapsüle gıda ve yem üretimi, Gıda işleme süreçlerinde yeni teknolojilerin geliştirilmesi ve uygulanması,
- Yerli starter kültür ile gıda enzim ve preparatlarının, model gıdalarda ticari üretiminin gerçekleştirilmesi,
- Arı ürünlerinin fizikokimyasal özelliklerinin belirlenmesi, işleme ve muhafaza teknolojilerinin geliştirilmesi, XYeni teknolojilerle alternatif gıdalar, yem hammaddeleri ile yem ve gıda katkı maddeleri üretimi.

Tarım Ekonomisi Konusunda:  Gıda israfı ve kayıplarının ölçülmesi

Tarla Bitkileri Konusunda:
- Tarla bitkilerinde IMI grubu herbisitlere dirençli çeşit geliştirilmesi,
- Son ürün eldesine yönelik tıbbi ve aromatik bitki çalışmaları,
- Doğal boyar maddelerden boya elde edilmesine yönelik araştırmalar,
- Bitkisel ve mikrobiyal aktif madde tespit, sentez ve üretimi,
- Pamukta yerli çeşit geliştirme, geliştirilen çeşitlerin tanıtımı ve yaygınlaştırılması,
- Yağlı tohumlu ve yem bitkilerinde yerli çeşitlerin geliştirilmesi ve üretime kazandırılması.

Toprak Su Kaynakları Ve Tarımsal Mekanizasyon Konusunda:
- Piyasaya arz edilecek nitelikte yerel kaynaklardan etkili mikrobiyal, organik ve nano gübrelerin  geliştirilmesi,
- Çevresel kirleticilerin tarımsal ekosistem üzerinde etkileri,
- Drenaj çalışmalarında kullanılan zarf malzemelerinin performans değerlendirmesi,
- Kırsalda kullanıma yönelik mobil/ sabit hibrit enerji platformu tasarımı ve geliştirilmesi,
- Sera gazı emisyon ölçümleri için arazi/ laboratuvar tipi analiz sistemlerinin geliştirilmesi,
- Tarımda verim artırıcı, maliyet düşürücü her türlü yerli tarım makinalarının geliştirilmesi

Program için proje son teslim tarihi 16 Mart 2018’dir. Başvuru yapmak isteyenler, yazdırdıkları uygun projelerini, proje başvuru klasörünü, TAGEM’e elden, kargo veya posta yolu ile ulaştırabilecek.

Kobi-Line Haber Merkezi
08.02.2018


Hibe Kredi Haberlerini Mail Adresinize Gönderelim!
Bu içerik 13268 defa görüntülendi.
ÇÖZÜM ORTAKLARIMIZ
İLETİŞİM BİLGİLERİMİZ
TÜRKİYE’NİN KOBİ DESTEK HATTI
Anatolia Group
Veko Giz Plaza Maslak Meydan Sokak 3/13 TR-34396 Sarıyer-İstanbul
0850 811 2 444
İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü No: 833782
Maslak Vergi Dairesi No: 068 082 6416
Ziraat IBAN TR89 0001 0004 5665 9670 7750 06
İşbank IBAN TR27 0006 4000 0011 0520 9291 96
Akbank IBAN TR35 0004 6006 4588 8000 1326 45