0850 811 2 444

TÜRKİYE’NİN KOBİ DESTEK HATTI
0850 811 2 444

​Kümelenme Destek Programının Kobiler İçin Önemi

Bu destek programıyla Türkiye sanayisinin rekabet edebilirliğinin, yenilikçiliğinin, verimliliğinin yükseltilmesi ve global ihracattan daha fazla pay alınması amaçlanmıştır. Ağırlıklı olarak yüksek teknolojili ürünlerin üretilmesi, nitelikli iş gücüne sahip, aynı zamanda çevreye ve topluma duyarlı bir sanayi yapısına dönüştürülmesi hedefler arasındadır. Programın amacı kümelenme birlikteliklerinin başlatılması, etkin bir şekilde ilerletilmesi amacıyla gerekli işbirliği ortamının güçlendirilmesi olarak özetlenebilir.


kobiline-hibe-kredi-destek-kobi-para-destek-devlet-destekleriKümelenme Destek Programının Kobiler İçin Önemi

Bu destek programıyla Türkiye sanayisinin rekabet edebilirliğinin, yenilikçiliğinin, verimliliğinin yükseltilmesi ve global ihracattan daha fazla pay alınması amaçlanmıştır.
Ağırlıklı olarak yüksek teknolojili ürünlerin üretilmesi, nitelikli iş gücüne sahip, aynı zamanda çevreye ve topluma duyarlı bir sanayi yapısına dönüştürülmesi hedefler arasındadır.
Programın amacı kümelenme birlikteliklerinin başlatılması, etkin bir şekilde ilerletilmesi amacıyla gerekli işbirliği ortamının güçlendirilmesi olarak özetlenebilir.

 

Bu amaca yönelik ilerleme hangi göstergeler ile izlenir?

Kümelenme birlikteliklerinin koordinasyonu, sevk ve idaresi amacıyla oluşturulan ve Bakanlık tarafından akredite edilen, yasal bir statüye sahip kurum ve kuruluş sayısı.
Kümelenme birlikteliklerinin içinde aktif rol alan üniversite sayısı,
Kümelenme birlikteliklerinin içinde aktif rol alan işletme sayısı,
Kümelenme birliktelikleri neticesinde diğer işletmelerle işbirliği seviyesi ve kalitesini arttıran firma sayısı,
Kümelenme birliktelikleri sonucu oluşturulan ortak kullanıma yönelik yapıların sayısı ve bu yapılardan faydalanan işletme sayısı,
Kümelenme birliktelikleri sonucunda oluşturulan ve piyasaya sürülen yeni, yenileştirilmiş ve/veya geliştirilmiş ürün sayısı.

Programın hedef kitlesi kimlerdir?

Rekabet edebilirliklerini ve yenilikçiliklerini artırmak isteyen, ekonomik faaliyetlerini organizasyonel bir yapı içerisinde kümelenme bilinci ile gerçekleştirmelerini beklediğimiz belirli bir rekabetçilik ve sürdürülebilirlik seviye ve potansiyeline sahip kümelenme birliktelikleridir.

Kümelenme birlikteliklerinin vizyon, strateji ve performans kriterlerini iyi belirlemeleri, mutabakat içinde yol haritalarını hazırlamaları, yönetişim yapılarını kurmaları ve bilimsel kurum veya kuruluşlarla işbirliği içerisinde olmaları gerekmektedir. Her bir paydaşın kendi gündemi ve hedefleri ile katıldığı kümelenme birlikteliklerinden, ortak hedeflerinin ve faaliyetlerinin belli olması, çıkar çatışmalarının çözüme kavuşması ve rekabetçiliği artırmak için teknolojide ve yenilikte bir üst seviyeye çıkma doğrultusunda ekonomik uzlaşının sağlanması beklenmektedir.

Destek Süresi

Bir kümelenme teşebbüsünün desteklenme süresi 5 (beş) yıldır. Ancak bu süre, destek tutarında değişiklik yapılmaması kaydıyla, Bakanlıkça kümelenme teşebbüsünün idari ve/veya teknik gerekçelerinin uygun görülmesi halinde veya mücbir sebeplerin ortadan kalkmasından itibaren iki yıla kadar uzatılabilir. Destek süresi yedi yılı geçemez.

Destek Miktarı

Kümelenme Destek Programı kapsamında Bakanlık tarafından hibe şeklinde sağlanacak mali destek, 5 yıl için 25 milyon TL’dir. Bakanlık tarafından sağlanacak geri ödemesiz destek oranı, her bir iş planı tamamlandığında iş planı toplam bütçesinin % 50’sini, her bir destek kalemi bazında ise %75’ini geçemez.

İletişime Geçmek için: Kobi-Line Kobi Destek Merkezi

Kobiline Haber Merkezi
16.06.2016


Hibe Kredi Haberlerini Mail Adresinize Gönderelim!
Bu içerik 2833 defa görüntülendi.
İLETİŞİM BİLGİLERİMİZ
TÜRKİYE’NİN KOBİ DESTEK HATTI
Anatolia Group
Veko Giz Plaza Maslak Meydan Sokak 3 TR-34396 Sarıyer-İstanbul
0850 811 2 444
İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü No: 833782
Maslak Vergi Dairesi No: 068 082 6416
Ziraat IBAN TR89 0001 0004 5665 9670 7750 06
İşbank IBAN TR27 0006 4000 0011 0520 9291 96
Akbank IBAN TR35 0004 6006 4588 8000 1326 45
     
ÇÖZÜM ORTAKLARIMIZ