0850 811 2 444
TÜRKİYE’NİN KOBİ DESTEK HATTI
0850 811 2 444

Girişimcilere Yeni Dönemde 360.000 TL Hibe!

KOSGEB Girişimcilik Destek Programı, destek unsurları ve başvuru şartları başta olmak üzere tamamıyla değişerek yeni yıla müjdelerle girdi.


Girişimcilere Yeni Dönemde 360.000 TL Hibe!

İş Kurmak İsteyen Geç Kalmasın

KOSGEB Girişimcilik Destek Programı, destek unsurları ve başvuru şartları başta olmak üzere tamamıyla değişerek yeni yıla müjdelerle girdi. 01.01.2019 tarihinden itibaren KOSGEB Girişimciliği Geliştirme Destek Programı kapsamında yeni başvurular almaya başladı.

Bu sefer verilecek destekler, geleneksel girişimci destek programı ve ileri girişimci destek programı olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Şunu belirtmek gerekirse, 2019 yılından önce alınan Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi Sertifikalarının geçerlilik tarihi 01.01.2021’dir. Hiç belge sahibi olmayan ve ileri girişimcilik destek programından faydalanmak isteyen kişilerin geleneksel girişimci eğitimini ve ileri girişimci eğitimini başarıyla tamamlaması gerekmektedir. İleri girişimci eğitimini tamamlayan kişiler aynı zamanda geleneksel girişimci destek programına da başvuruda bulunabilir fakat destekten sadece bir kez faydalanabilir.

İleri Girişimcilik Destek Programından Yararlanma Koşulları

1) Girişimcilerin kurmuş oldukları işletmelerdeki kurucu ortak olarak payları en az %50 ve üzeri olmalıdır. İşletmenin program başvuru tarihi itibari ile son 1 yıl içinde kurulmuş olması ve girişimcinin daha önce bu programdan faydalanmamış olması gerekmektedir.

2) Başvuruda bulunacak işletmenin Türk Ticaret Kanunu’nda tanımlı gerçek kişi veya sermaye şirketi statüsünde kurulmuş olması gerekir. Limited veya AŞ gibi. (Adi ortaklıklar desteklenmez)

3) Girişimcinin, işletmesinin kuruluş tarihinden üç yıl öncesinden programa başvurduğu tarihe kadar, başvuruda bulunduğu işletme dışında; gerçek kişi statüsünde bir firmasının olmaması, tüzel kişi statüsünde kurulmuş herhangi bir firmada azami %30 ve üzeri ortaklığının bulunmaması gerekir.

4) Girişimcinin program süresinde; başka bir işletme, kurum, kuruluş gibi yerlerde Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) hükümlerine tabi olarak çalışmaması gerekmektedir.

5) İşletmenin programdan faydalanabilmesi için KOSGEB Veri Tabanında kayıtlı ve aktif olması, ayrıca KOBİ Bilgi Beyannamelerinin güncel olması gerekmektedir. Bu konuda online işlemler için Kobi-Line uzmanları yardımcı olmaktadır.

İleri Girişimci Hibe Programının hedefi, ülkemizin stratejik önceliklerine uygun olarak yenilikçi, sanayide dijitalleşme uygulamaları, orta yüksek ve yüksek teknoloji düzeyindeki sektörler ile imalat sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin sayısının arttırılması, işletmelerin en kırılgan olduğu kuruluş yıllarında desteklenmesi ve bu işletmelerde istihdamın teşvik edilmesidir. İleri Girişimci Programında işletmelerin kuruluşuna, performansına, makine, teçhizat ve yazılım giderleri ile mentörlük, danışmanlık ve işletme koçluğuna yönelik hizmet alımlarına destek sağlanmaktadır.

İleri Girişimci Programı Kapsamında Sağlanan Destekler

A) Kuruluş Desteği

Kuruluş desteği kapsamında geri ödemesiz olarak, gerçek kişi statüsünde kurulmuş olan işletmeye 5.000 TL, sermaye şirketi statüsünde kurulmuş olan işletmeye 10.000 TL destek sağlanır. İşletmenin program süresinde türünü değiştirmesi durumunda belirlenen ilk destek üst limiti değişmez.

B) Performans Desteği

İşletmenin vergi mükellefiyetinin devam etmesi ve istihdam sayısına göre belirlenecek olup; destek tutarı hesaplanırken ilgili dönemde Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) nezdinde 4a kapsamındaki tüm personelin tahakkuk eden prim gün sayılarının toplamı dikkate alınmaktadır. Performans desteği, program başlangıç tarihinden itibaren 1’inci yıl birinci performans dönemi ve 2’nci yıl ikinci performans dönemi olmak üzere, performans dönemleri sonunda işletmeye geri ödemesiz olarak sağlanır. Her performans dönemi bir yılı kapsamaktadır.

Her bir performans dönemi sonunda, işletmenin ilgili dönemde gerçekleştirdiği toplam prim gün sayısına göre;
Birinci performans dönemi için:

- 180-539 olan işletmeye 5.000 TL,

- 540-1079 olan işletmeye 10.000 TL,

- 1080 ve üstü olan işletmeye 20.000 TL,

İkinci performans dönemi için:

- 360-1079 olan işletmeye 5.000 TL,

- 1080-1439 olan işletmeye 15.000 TL,

- 1440 ve üstü olan işletmeye 20.000 TL

olmak üzere en fazla 40.000 TL’ye kadar destek sağlanır. Asgari prim gün sayısına ulaşan işletme için girişimcinin; genç, kadın, engelli, gazi veya birinci derecede şehit yakını olması durumunda her bir performans döneminde belirlenen tutarlara ayrıca 5.000 TL daha eklenir.

C) Makine, Teçhizat ve Yazılım Desteği

Makine, teçhizat ve yazılım desteği kapsamında, işletmenin desteklenen faaliyet konusu ile ilgili olarak, işletme kuruluş tarihinden itibaren programın 1’nci yılının sonuna kadar satın alınan makine ve teçhizat giderleri ile yazılım, lisans bedeli veya zaman sınırlı lisans kullanım bedeli için geri ödemesiz olarak sağlanacak desteğin üst limiti 100.000 TL’dir. Ancak, işletmenin orta yüksek teknoloji seviyesinde faaliyet göstermesi durumunda geri ödemesiz olarak sağlanacak desteğin üst limiti 200.000 TL, yüksek teknoloji seviyesinde faaliyet göstermesi durumunda geri ödemesiz olarak sağlanacak desteğin üst limiti 300.000 TL’dir.

Makine, teçhizat ve yazılım desteği için destek oranı %75’tir. Destekleme kararı verilen makine, teçhizat ve yazılımın güncel yerli malı belgesi ile kanıtlanması durumunda, destek oranına %15 daha ilave edilerek destek oranı %90’lara kadar çıkabilir. Desteklenecek makine-teçhizat yeni veya en fazla 3 yaşında olabilir. Yerli makine almak ise ayrıca avantaj sağlamaktadır.

Danışmanlık, mentörlük ve işletme koçluğu desteği kapsamındaki danışmanlık ve işletme koçluğu giderleri için geri ödemesiz olarak sağlanacak desteğin üst limiti 10.000 TL’dir. Destek oranı ise %75’tir.

Toplam verilecek KOSGEB desteği 360.000,00 TL’ye kadar çıkmaktadır. Destekten faydalanmak için KOSGEB kurumuna, işin tüm detaylarının yazıldığı, anlatıldığı ve nakit akış tablolarının yer aldığı detaylı bir projenin sunulması gerekmektedir. Bu desteklerden faydalanabilecek işletmeler vergi levhası üzerinde belirtilen NACE koduna (faaliyet konularına) göre belirlenmiştir. Bu NACE kodlarına web sitemiz üzerinden ulaşabilirsiniz.

Destekten faydalanmak için yapılacak analizler, proje ve danışmanlık için Kobi-Line uzmanlarından mesai saatleri içerisinde bilgi alabilirsiniz. Unutmayın iyi bir proje sunmak sizi desteklerde öncelikli kılacaktır.

Detaylı bilgi için iletişime geçiniz.
 

Girişimci Başvuru Formu

“Güvenlik amaçlı IP adresiniz kaydedilecektir. Yanlış bilgi ve beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem başlatılacaktır”.
IP Adresiniz: 34.239.167.74

Hibe Kredi Haberlerini Mail Adresinize Gönderelim!
Bu içerik 31375 defa görüntülendi.
ÇÖZÜM ORTAKLARIMIZ
İLETİŞİM BİLGİLERİMİZ
TÜRKİYE’NİN KOBİ DESTEK HATTI
Anatolia Group
Veko Giz Plaza Maslak Meydan Sokak 3/45 TR-34396 Sarıyer-İstanbul
0850 811 2 444
İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü No: 833782
Maslak Vergi Dairesi No: 068 082 6416
Ziraat IBAN TR89 0001 0004 5665 9670 7750 06
İşbank IBAN TR27 0006 4000 0011 0520 9291 96
Akbank IBAN TR35 0004 6006 4588 8000 1326 45