0850 811 2 444

TÜRKİYE’NİN KOBİ DESTEK HATTI
0850 811 2 444

KOBİ’lere Finansman Kaynakları Nelerdir?

KOBİ’lerin sürekli değişmekte olan ve sürekli yenilenen pazar koşullarına hızlı bir şekilde uyum sağlamaları, büyük firmaların yani işletmelerin yan sanayisini oluşturmaları, ekonomik sorunlardan ve beraberinde krizlerden daha az etkilenmeleri, gerek üretimde gerekse katma değerde büyük bir artışa neden olmaları KOBİ’leri tüm dünyada ekonominin vazgeçilmez bir parçası haline getirmiştir.


Rekabette Öne Geçmek İçin Destek Almak Şart!

KOBİ’lerin sürekli değişmekte olan ve sürekli yenilenen pazar koşullarına hızlı bir şekilde uyum sağlamaları, büyük firmaların yani işletmelerin yan sanayisini oluşturmaları, ekonomik sorunlardan ve beraberinde krizlerden daha az etkilenmeleri, gerek üretimde gerekse katma değerde büyük bir artışa neden olmaları KOBİ’leri tüm dünyada ekonominin vazgeçilmez bir parçası haline getirmiştir.

Hemen hemen dünyadaki tüm ülkelerde KOBİ’lerin ekonomi için gerçekleştirdikleri katkısı yüzde seksen beş ya da yüzde doksanların üzerindedir. KOBİ’ler, küresel rekabetin var olduğu günümüz koşulları içerisinde ayakta kalabilmek için yalnızca yerel rakipleri ile değil küresel boyutta faaliyet gösteren rakipleriyle de mücadele etmek durumundadırlar.

KOBİ’lerin öz kaynakları dışında sağlayacağı farklı bir finansman ile rekabet güçlerini daha da arttıracakları ve bunun etkilerinin de ekonomiye olumlu bir şekilde yansıyacağı düşünülerek, KOBİ’lere özellikle de kamu kurum ve kuruluşları tarafından sağlanan destekler ve hükümetin ve devletin izlediği politikalar büyük önem arz etmektedir.

Teknoloji ve bilişim sektörü içerisinde yer alarak faaliyet gösteren ve büyüme potansiyeline sahip işletmelere, firmalara sundukları projeler kapsamında finansman desteği sağlanmaktadır. Bu tür finansman çalışmalarında temel hedef, KOBİ’lerin finansman kaynaklarının tespit edilmesi ve de mevcut durumun incelenmesi yapılarak, alternatif finansman olanaklarının KOBİ’ler tarafından taşımış olduğu önemin ortaya konulmasıdır. KOBİ’lerin finansman için sağlanan olanakları dışında gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde farklılık gösterebilmektedir.

Sermaye piyasalarında düzenin sağlanamadığı ülkelerde bankalar aracılığı ve bankalar dışındaki finans sektörünün finansman sağlamada en önemli kaynak olduğunu görmekteyiz. Yapılan araştırmalara göre küçük ya da orta büyüklükteki işletmelerin başarısızlık nedenlerinden biri öz kaynak sermaye yetersizliğidir. Fakat bu durum ülkemiz sınırları içerisinde var olan KOBİ’leri daha az kapsamaktadır. Başta devlet ve beraberinde birçok kurum ve kuruluş KOBİ’lere sağladığı destek programları, teşvikler ve hibe oranları sayesinde işletmelerin finansman kaynaklarını karşılamaktadırlar.

Şimdiki KOBİ statüsündeki işletmeler geçmiş zamanlardaki işletmelere nazaran finansman kaynağı açısından daha zengindir. Önemli olan bu kaynağı KOBİ’nin kendisine en uygun olan destek programı ile karşılamasıdır. KOBİ’ler destekten ne için yararlanmak istediğini ve nerelere doğru başvuru yapması gerektiğini iyi bir KOBİ danışmanından danışmanlık hizmeti alarak bu durumu daha iyi kavrayabilmektedir.

Kobi-Line uzmanları KOBİ’ler için gerekli olan finansman kaynağını nereden karşılaması gerektiğini titiz araştırma sonuçları sayesinde danışanına en iyi şekilde aktarmakta ve yardımcı olmaktadır. Sizler de bizlere başvuru yaparak ihtiyacınız olan finansman kaynağınıza en kısa sürede ulaşabilirsiniz.

Kobi-Line Haber Merkezi
04.05.2021


Hibe Kredi Haberlerini Mail Adresinize Gönderelim!
Bu içerik 189 defa görüntülendi.
ÇÖZÜM ORTAKLARIMIZ
İLETİŞİM BİLGİLERİMİZ
TÜRKİYE’NİN KOBİ DESTEK HATTI
Anatolia Group
Veko Giz Plaza Maslak Meydan Sokak 3 TR-34396 Sarıyer-İstanbul
0850 811 2 444
İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü No: 833782
Maslak Vergi Dairesi No: 068 082 6416
Ziraat IBAN TR89 0001 0004 5665 9670 7750 06
İşbank IBAN TR27 0006 4000 0011 0520 9291 96
Akbank IBAN TR35 0004 6006 4588 8000 1326 45