0850 811 2 444

TÜRKİYE’NİN KOBİ DESTEK HATTI
0850 811 2 444

KOBİ’lerden İhracat Hamlesi!

Kobilerin ekonomideki gücü yadsınamaz. Kobilerini desteklemeyen ve geliştiremeyen hiçbir ülke kalkınamaz. Ülkeler AVM açarak değil, KOBİ’leri büyütüp geliştirerek ekonomilerini büyütebilirler. Türkiye'de geçen yıl gerçekleştirilen ihracatın yüzde 36,4'ünü, ithalatın da yüzde 24'ünü küçük ve orta büyüklükteki işletmeler (KOBİ) yaptı. Bu, pandemiye rağmen yapılan ihracat, 2021 ve önümüzdeki yıllarda varabileceğimiz potansiyele de işaret ediyor.


KOBİ'ler 2020'de İhracatın Yüzde 36,4'ünü Gerçekleştirdi

Kobilerin ekonomideki gücü yadsınamaz. Kobilerini desteklemeyen ve geliştiremeyen hiçbir ülke kalkınamaz. Ülkeler AVM açarak değil, KOBİ’leri büyütüp geliştirerek ekonomilerini büyütebilirler. Türkiye'de geçen yıl gerçekleştirilen ihracatın yüzde 36,4'ünü, ithalatın da yüzde 24'ünü küçük ve orta büyüklükteki işletmeler (KOBİ) yaptı. Bu, pandemiye rağmen yapılan ihracat, 2021 ve önümüzdeki yıllarda varabileceğimiz potansiyele de işaret ediyor.

Türkiye İstatistik Kurumu, 2020 yılına ilişkin "Küçük ve Orta Büyüklükteki Girişim İstatistiklerini” açıkladı. Buna göre, geçen yıl sanayi ve hizmet sektörlerinde 3 milyon 295 bin girişim faaliyet gösterdi. Toplam girişimlerin yüzde 99,8'ini, istihdamın yüzde 72'sini, personel maliyetinin yüzde 49,2'sini, cironun yüzde 49,4'ünü, üretim değerinin yüzde 42,7'sini ve faktör maliyetiyle katma değerin yüzde 41,3'ünü KOBİ'ler oluşturdu.

KOBİ'ler, 2020'de en fazla ticaret sektöründe faaliyet gösterdi. Ekonomik faaliyetlerin istatistiki sınıflamasına göre, KOBİ'lerin yüzde 36,6'sı toptan ve perakende ticaret, motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin onarımı sektöründe, yüzde 14,2'si ulaştırma ve depolama, yüzde 12,3'ü ise imalat sanayisi sektöründe faaliyet gösterdi.

Ticaret sektöründeki istihdamda en büyük payın sahibi bu işletmeler oldu. Toptan ve perakende ticaret, motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin onarımı faaliyetlerindeki KOBİ istihdamının, toplam KOBİ istihdamı içindeki oranı yüzde 27,5'i bulurken, personel maliyeti içinde bu oran yüzde 24,4, ciroda yüzde 54,7, faktör maliyetiyle katma değerde yüzde 25,3 ve üretim değerinde yüzde 15,9 olarak hesaplandı.

Orta ölçekli girişimlerde çalışan başına katma değer, 2020'de 128 bin lirayla en yüksek seviyeye ulaştı. KOBİ girişimleri için 2009 yılında çalışan başına ortalama katma değer 15 bin lira iken, 2020'de 59 bin lira oldu.

İmalat Sanayisindeki Kobi'ler Düşük Teknolojiyle Çalıştı

İmalat sanayisinde faaliyet gösteren 2 bin 442 KOBİ yüksek teknoloji sınıfında üretim yaptı. Küçük ve orta büyüklükteki imalat sanayisi girişimlerinin yüzde 56,7'si düşük teknolojiyle faaliyet gösterirken, büyük ölçekli girişimlerde bu oran yüzde 47,6 oldu.

KOBİ'ler büyüklüklerine göre incelendiğinde, mikro ölçekli girişimlerin yüzde 57,5'i düşük teknoloji, yüzde 32,2'si orta-düşük teknoloji, yüzde 9,8'i orta-yüksek teknoloji ve yüzde 0,5'i teknoloji sınıfında üretim yaptı. Buna karşın, küçük ölçekli girişimlerde bu oranlar sırasıyla yüzde 52, yüzde 29,7, yüzde 17,3 ve yüzde 1, orta ölçekli girişimlerde yüzde 51,9, yüzde 28,2, yüzde 18,3 ve yüzde 1,6 olarak belirlendi. KOBİ'ler, 2020'de ihracatın yüzde 36,4'ünü gerçekleştirdi.

İhracatta, mikro ölçekli girişimlerin payı yüzde 3,5 iken, küçük ölçekli girişimlerin payı yüzde 13,5, orta ölçekli girişimlerin payı yüzde 19,4 oldu. Büyük ölçekli girişimlerin payı ise yüzde 63,6'yı buldu.

Girişimlerin ana faaliyetine göre KOBİ'lerin ihracatlarından yüzde 58,7'si ticaret, yüzde 36,6'sı sanayi sektörlerinde faaliyet gösteren girişimler tarafından yapıldı.

KOBİ'lerin geçen yıl ithalattaki payı ise yüzde 24 oldu. İthalatta mikro ölçekli girişimlerin payı yüzde 1,5, küçük ölçekli girişimlerin payı yüzde 6,4, orta ölçekli girişimlerin payı yüzde 16,2 olarak hesaplandı. Büyük ölçekli girişimlerin payı ise yüzde 75,9'a ulaştı.

Girişimin ana faaliyetine göre, KOBİ ithalatlarından yüzde 66,8'i ticaret, yüzde 26'sı sanayi sektörlerinde faaliyet gösteren girişimler tarafından gerçekleştirildi.

KOBİ'lerin 2013 yılında 57 milyar dolar olan ihracat değeri 2020 yılında 61 milyar dolara yükseldi. İthalatta ise 2013 yılında 48 milyar dolar olan değer, 2020 yılında 49 milyar dolara çıktı.

Kobiler En Çok Avrupa'ya İhracat Yaptı

KOBİ'ler tarafından 2020'de yapılan ihracatın yüzde 47,8'i Avrupa, yüzde 34,3'ü Asya ülkelerine yönelik oldu. KOBİ'ler, ithalatlarının yüzde 49,6'sını Asya'dan, yüzde 40,2'sini Avrupa ülkelerinden yaptı. Geçen yıl KOBİ'lerin ihracatının yüzde 91,4'ünü imalat sanayisi ürünleri oluşturdu. KOBİ'lerin ihracatı içinde giyim eşyası sektörünün payı yüzde 13,9, tekstil ürünlerinin payı yüzde 10,1 oldu.

KOBİ'lerin 2020 yılı ithalatında öne çıkan ürünler ise yüzde 33,6 ile ana metaller, yüzde 12,4 ile kimyasallar ve kimyasal ürünler, yüzde 12 ile başka yerde sınıflandırılmamış makine ve ekipmanlar, yüzde 5,3 ile bilgisayarlar ile elektronik ve optik ürünler olarak belirlendi.

Geçen yıl KOBİ'lerin toplam patent başvuru sayısı 1563 oldu, bunlardan 332'si tescil edildi. KOBİ ölçeklerine göre değerlendirildiğinde 570 patent başvurusu ve 162 tescille orta ölçekli girişimler ilk sırada yer aldı.

Kobi-Line Haber Merkezi
02.11.2021


Hibe Kredi Haberlerini Mail Adresinize Gönderelim!
Bu içerik 692 defa görüntülendi.
İLETİŞİM BİLGİLERİMİZ
TÜRKİYE’NİN KOBİ DESTEK HATTI
Anatolia Group
Veko Giz Plaza Maslak Meydan Sokak 3 TR-34396 Sarıyer-İstanbul
0850 811 2 444
İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü No: 833782
Maslak Vergi Dairesi No: 068 082 6416
Ziraat IBAN TR89 0001 0004 5665 9670 7750 06
İşbank IBAN TR27 0006 4000 0011 0520 9291 96
Akbank IBAN TR35 0004 6006 4588 8000 1326 45
     
ÇÖZÜM ORTAKLARIMIZ