0850 811 2 444

TÜRKİYE’NİN KOBİ DESTEK HATTI
0850 811 2 444

Yüksek Cirolara Ulaşmanın Altın Sırları!

Sürdürülebilirlik tanım olarak, üretim ve çeşitliliğin devamlılığı sağlanırken insanlığın yaşamının daimi kılınabilmesidir. İşletmelerin sürdürülebilir olması ise ekonomik, çevresel ve sosyal kriterlere göre ölçülebilmektedir. Sürdürülebilir Kalkınma son dönemlerde duyuruya çıkan destek programlarının da başlıca amaçları arasında yer almaktadır.


İşletmelerde Sürdürülebilirlik Nasıl Sağlanır?

Sürdürülebilirlik tanım olarak, üretim ve çeşitliliğin devamlılığı sağlanırken insanlığın yaşamının daimi kılınabilmesidir. İşletmelerin sürdürülebilir olması ise ekonomik, çevresel ve sosyal kriterlere göre ölçülebilmektedir. Sürdürülebilir Kalkınma son dönemlerde duyuruya çıkan destek programlarının da başlıca amaçları arasında yer almaktadır.

Ekonomimizin lokomotifi olarak tanımlanan KOBİ’lerin sürdürülebilir olmayı istemesinde birçok önemli etken yer almaktadır. Bunlardan bazıları; işletmelerin marka değerinin yükselmesi ve buna paralel olarak işletme karlılığının artırılmak istenmesi, nitelikli iş gücünün arttırılma çalışmaları, rekabet gücünün yükseltilmek istenmesi, tüketicilerin marka anlayışının ön plana çıkması, markaların tüketim tercihinde etkili olması, dünya çapında bilinirlik oluşturulmak istenmesi olarak sıralayabiliriz. Sürdürülebilir olmanın da kendi içinde çeşitleri vardır. Sürdürülebilirlik kavramlarını tek tek ele almamız gerekirse;

Kurumsal Sürdürülebilirlik

Her işletmenin belirlediği hedefler vardır. Bu hedeflere ulaşabilme yeteneğinin kazanabilmesi, özellikle son dönemlerde çevresel faktörlere duyarlı üretim gerçekleştirilmesi, şeffaf yönetim anlayışı ile hareket edilerek kredibilitenin artırılmak istenmesi, memnun müşteri ve çalışan yaratmak, işletme faaliyetlerinde gerekli yasal izinlerin alınması gibi nedenler kurumsal sürdürülebilirlik kapsamına girmektedir.

Ekonomik Sürdürülebilirlik

İşletmeler varlıklarını sürdürebilmek için öz kaynaklarını artırmalı, üretim potansiyelini belirledikleri hedefler doğrultusunda devamlı kılmalı, borçlarını finanse edebilecek likidite girişlerini planlamaları gerekecektir. Tüm bu süreçlerde üretim ve doğal kaynak kullanımı arasında denge oluşturulması oldukça önemlidir. Özellikle yenilenebilir enerji kaynakları ile fayda – maliyet unsurlarının oluşturulması bilinci yerleşmeye başlamıştır.

Kalite Sürdürülebilirliği

KOBİ’ler kalite kontrol birimlerine son dönemlerde oldukça önem vermektedirler. Bunun nedeni hem müşteri memnuniyetinin sağlanması hem de marka değerinin yüksek tutulmaya çalışılması anlayışıdır. Çünkü küçük işletmelerin kurumsal imaj çalışmaları yaparak kendilerini büyütmeleri oldukça önemlidir. Bu nedenle hem ürün hem de hizmet kalitesinin artması, firmalarında daha çok müşteriye sahip olması ve cirosunun artması anlamına gelmektedir. Yenilikleri takip ederek, devamlı iyileştirilme süreçlerinin oluşturulması için siz de hazırlıklarınızı yapmaya başlamalısınız.

Projede Sürdürülebilirlik

Devlet hibe ve teşvikleri proje bazlı programlar ile KOBİ’lere verilmektedir. Uzun vadede başarıyı sağlamak için projenizde sürdürülebilir hedeflerinizi iyi ifade etmeniz gerekecektir. Projenin onaylanmış olmasından ziyade başarı ile tamamlanmış olması daha önemlidir. Projeniz için başlangıç ve bitiş süresinin doğru belirlenerek iş zaman planına uygun bir şekilde faaliyetlerinizi yerine getirmelisiniz.

Siz de işletmenizin sürdürülebilir olmasını istiyorsanız, uzun vadede faaliyetlerinizi kalite anlayışı ile müşterilerinize sunma düşünceniz var ise Kobi-Line Kobi Destek Merkezi ile iletişime geçebilirsiniz. Uzman danışmanlarınız ile birlikte firmanıza uygun bir yol haritası belirleyerek işletmenizin uzun vadede devamlılığını sağlayabilirsiniz.

Kobi-Line Haber Merkezi
22.03.2021


Hibe Kredi Haberlerini Mail Adresinize Gönderelim!
Bu içerik 2922 defa görüntülendi.
ÇÖZÜM ORTAKLARIMIZ
İLETİŞİM BİLGİLERİMİZ
TÜRKİYE’NİN KOBİ DESTEK HATTI
Anatolia Group
Veko Giz Plaza Maslak Meydan Sokak 3 TR-34396 Sarıyer-İstanbul
0850 811 2 444
İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü No: 833782
Maslak Vergi Dairesi No: 068 082 6416
Ziraat IBAN TR89 0001 0004 5665 9670 7750 06
İşbank IBAN TR27 0006 4000 0011 0520 9291 96
Akbank IBAN TR35 0004 6006 4588 8000 1326 45