0850 811 2 444
TÜRKİYE’NİN KOBİ DESTEK HATTI
0850 811 2 444

Kobigel Hibe Başvuruları Başladı Bu Fırsatı Kaçırmayın!

Hem ekonomiyi Hem İmalat sektörünü güçlendirmek ve rekabeti artırmak amacıyla KOSGEB’in KOBİ’lere sunduğu en önemli destek fırsatlarından KOBİGEL-KOBİ Gelişim Destek Programı başvuruları başladı. Destek kapsamında firmalara, 1 milyon liraya kadar destek sunulacak. Sanayi işletmelerinin ve KOBİ’lerin dostu KOSGEB, imalat sanayi sektörünü güçlendirmek için destek sunmaya böyle devam ediyor.


İmalat Sektörünün Eli Güçlenecek

Hem ekonomiyi Hem İmalat sektörünü güçlendirmek ve rekabeti artırmak amacıyla KOSGEB’in KOBİ’lere sunduğu en önemli destek fırsatlarından KOBİGEL-KOBİ Gelişim Destek Programı başvuruları başladı. Destek kapsamında firmalara, 1 milyon liraya kadar destek sunulacak. Sanayi işletmelerinin ve KOBİ’lerin dostu KOSGEB, imalat sanayi sektörünü güçlendirmek için destek sunmaya böyle devam ediyor. KOBİGEL-KOBİ Gelişim Destek Programı’nın 2017 çağrısı açıldı. Desteğin üst limitleri geri ödemesiz olarak 300 bin lira, geri ödemeli 700 bin lira olmak üzere toplam 1 milyon lira olacak. Üst limitler aşılmamak şartıyla, uygun bulunan gider kalemleri ve tutarlarının KDV hariç kısmı üzerinden % 60 oranında destek verilecek.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, KOSGEB’in KOBİGEL-KOBİ Gelişim Destek Programı 2017 çağrısı başvurularının başladığını söyledi. Türkiye'nin sürdürülebilir büyümesi için imalat sanayi sektörünü güçlendirmek ve rekabet gücünü artırmak gerektiğine dikkat çeken Faruk Özlü, bu kapsamda “Üretim ve İhracatta Teknoloji Seviyesi Yüksek, Katma Değerli Ürünlerin Payının Arttırılması” temasıyla, imalat sektörü KOBİ'lerine yönelik proje çağrısı hazırladıklarını ifade etti.

Çağrı başvurularına, 4. Sanayi Devrimi'ne hazırlık olarak, üretimde nesnelerin interneti uygulamaları, orta yüksek ve yüksek teknolojili sektörlerin üretim ve ihracattaki gücünün arttırılması, katma değeri yüksek üretim yapısına geçiş, ihracat kapasitesinin arttırılması ve yeni pazarlara açılım, mikro ölçekli işletmelerde tasarım, mühendislik imkân ve kabiliyetlerinin geliştirilmesi ve ölçek büyütme, bilişim teknolojisi altyapısının güçlendirilmesi, enerji verimliliğinin arttırılması ve yeşil üretime geçiş başlığı altında sunulan projeler kabul edilecek.

Çağrıya proje sunacak işletmelerin, KOSGEB veri tabanına kayıtlı ve aktif olmaları şartı gerekiyor. Bilanço usulünde defter tutmak kaydıyla, orta yüksek ve yüksek teknolojili imalat sanayisi sektörlerindeki KOBİ'lerin tümü, 11 Eylül-20 Ekim'de başvuru yapabilecek. Orta düşük ve düşük teknolojili sektörlerdeki KOBİ'lerde ise 2016 yılı net satış hasılatının en az 300 bin lira ve yıllık ortalama çalışan sayısının en az 3 olması gerekiyor. İşletmelerin proje bütçe tekliflerinin, 2016 yılı net satış hasılatını aşmaması şartı koşuluyor.

KOBİ'lerin destekten azami ölçüde faydalanabilmeleri için çağrı kapsamına uygun, somut ve ulaşılabilir hedefler tanımlamaları, hedeflere ulaşmalarını sağlayacak faaliyetleri ayrıntılı olarak kurgulamaları ve proje giderleriyle faaliyetleri arasındaki ilişkileri net olarak göstermeleri gerekiyor. Proje hedef ve faaliyetleriyle doğrudan ilişkili olmak şartıyla yeni istihdam (en fazla 4 personel) edilecek personel, makine-teçhizat ve kalıp (ikinci el ürünler hariç), yazılım, eğitim, danışmanlık, belgelendirme, test, analiz, tanıtım, yurt dışı seyahat, fuar katılım, stand, nakliye ve fuar kataloğu giderlerine katkı sunacak.

Başvurular kurullar tarafından incelemeye alınacak ve 100 puan üzerinden olan değerlendirmede eşik puan değerini geçenlerin 2. değerlendirme safhasına alınacak ve nihai puanlama yapılacak. Nihai puanlama sonucunda uygun bulunan projeler sıralamaya tabi tutulacak. Bütçe imkânları dâhilinde en yüksek puandan başlamak üzere desteklenecek projeler belirlenecek. İşletme sahibinin veya %50'den fazla hisseli ortağının kadın girişimci olması, orta yüksek veya yüksek teknolojili sektörde faaliyet gösterilmesi, işletmenin KOSGEB veya diğer kamu kurumlarından aldığı proje desteğinin, çağrı ilan tarihinden geriye son 3 yıllık süre içinde başarılı tamamlanmış olması şartlarını sağlayan KOBİ'lerin projelerine, toplamda %10'a kadar ilave puan verilecek.

Başvurular hakkında daha detaylı bilgi almak ve proje yazım süreçlerinizin daha güvenilir ve garanti olması için uzman ekiplerle işbirliği yapmanız sizin yararınıza olacaktır.

Kobi-Line Haber Merkezi
11.09.2017


Hibe Kredi Haberlerini Mail Adresinize Gönderelim!
Bu içerik 4846 defa görüntülendi.
ÇÖZÜM ORTAKLARIMIZ
İLETİŞİM BİLGİLERİMİZ
TÜRKİYE’NİN KOBİ DESTEK HATTI
Anatolia Group
Veko Giz Plaza Maslak Meydan Sokak 3/45 TR-34396 Sarıyer-İstanbul
0850 811 2 444
İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü No: 833782
Maslak Vergi Dairesi No: 068 082 6416
Ziraat IBAN TR89 0001 0004 5665 9670 7750 06
İşbank IBAN TR27 0006 4000 0011 0520 9291 96
Akbank IBAN TR35 0004 6006 4588 8000 1326 45