0850 811 2 444

TÜRKİYE’NİN KOBİ DESTEK HATTI
0850 811 2 444

KOBİ’lerde Kurumsallaşma!

Kurumsallaşma; yönetimin bir sisteme oturtulması ve tüm çalışanların bu kurallar doğrultusunda yönetilmesidir. Oluşturulan sistemin tüm parçaları ve görevler çok iyi belirlenmelidir. Birçok KOBİ kendi değerlerini kaybedeceklerini düşündükleri için değişime direnir. KOBİ'lerde; rekabet güçlerini artıracak, büyümeleri için yol gösterecek, yeni pazarlara açılmasını sağlayacak kurumsallaşma süreçlerine ihtiyaç vardır. Vizyon sahibi her işletme, kurumsallaşma yolunda karar alarak ilk adımını hemen atmalıdır.


Kurumsallaşmanın Avantajları Nedir?

Kurumsallaşma; yönetimin bir sisteme oturtulması ve tüm çalışanların bu kurallar doğrultusunda yönetilmesidir. Oluşturulan sistemin tüm parçaları ve görevler çok iyi belirlenmelidir. Birçok KOBİ kendi değerlerini kaybedeceklerini düşündükleri için değişime direnir. KOBİ'lerde; rekabet güçlerini artıracak, büyümeleri için yol gösterecek, yeni pazarlara açılmasını sağlayacak kurumsallaşma süreçlerine ihtiyaç vardır. Vizyon sahibi her işletme, kurumsallaşma yolunda karar alarak ilk adımını hemen atmalıdır.

Kurumsallaşma öncelikle büyük, orta ve büyüme kararlılığında olan küçük işletmeler için önemlidir. Kurumsallaşma, firmadaki tüm faaliyetlerin birbiriyle koordinasyon içinde yürütülmesi için her aşamada yapılması gerekli kurallar belirlenmeli ve yazılı prosedüre oturtulmalıdır.

Kurumsallaşmanın KOBİ’ler üzerindeki bazı avantajları şunlardır;

  • Uzun vadeli stratejiler geliştirip farklı bakış açılarıyla firmanın güçlü ve zayıf yönleri tespit edilir.
  • Çalışanların ve firmanın değerliliği artar.
  • Alınan doğru ve hızlı kararlar ile birlikte işletmenin dengeli büyümesi sağlanır.
  • Şeffaf, adil, sorumluluk sahibi bir yönetim sistemi oluşturulur.
  • Sürdürebilirliği güçlendirir.

KOBİ’lerin Dikkat Etmesi Gereken Noktalar

KOBİ’lerin kurumsallaşması için öncelikle aile ile işletmeyi birbirinden ayırmak gerekiyor. Kan bağı olmayan çok ortaklı şirketler için de şirket anayasası oluşturulmalıdır. Aile ya da şirket anayasasında; şirketin faaliyet alanı, organizasyon yapısı, görev ve sorumluluklar, kâr dağıtım politikası gibi konular yer almalıdır.  Organizasyon yapıları basit, anlaşılır olmalıdır. Yetki ve sorumluluklar yazılı olarak tanımlanmalıdır. Mutlaka yıllık bütçeler ve kısa vadeli mali planlama yapılmalıdır. İşletmenizin iyi bir bilgi sistemi ve raporlama altyapısına sahip olması, işletme faaliyetlerinin performansının izlenmesini kolaylaştıracaktır. Birimler mutlaka düzenli aralıklarla toplantı yapmalı, öneri ve şikâyetler dinlenmelidir.

İşletmenin yapısına, büyüklüğüne, özelliğine, kültürüne, içinde bulunulan şartlara göre kurumsallaşma farklılık gösterebilir. Küresel ekonomide rekabet şartları değiştikçe bu şartlara ayak uydurabilecek işletmelere ihtiyaç vardır. İşletmenin varlığını koruyabilmek ve gelecek nesillere bırakabilmek için bugünden atılacak adımlar, gelecekte bir dünya markasının ortaya çıkmasına vesile olabilir.

İşletmesini devlet desteklerinden yararlanarak kurumsallaştırmak kim istemez ki? Biz Kobi-Line olarak yıllardır; KOBİ’lerin büyürken kurumsallaşmalarına olanak sağlayacak devlet hibe, teşvik, kredi ve desteklerinden faydalandırıyoruz. Danışmanlık sektöründe öncü marka “Kobi-Line Kobi Destek Merkezinden” detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz.

Kobi-Line Haber Merkezi
26.01.2021


Hibe Kredi Haberlerini Mail Adresinize Gönderelim!
Bu içerik 6387 defa görüntülendi.
ÇÖZÜM ORTAKLARIMIZ
İLETİŞİM BİLGİLERİMİZ
TÜRKİYE’NİN KOBİ DESTEK HATTI
Anatolia Group
Veko Giz Plaza Maslak Meydan Sokak 3 TR-34396 Sarıyer-İstanbul
0850 811 2 444
İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü No: 833782
Maslak Vergi Dairesi No: 068 082 6416
Ziraat IBAN TR89 0001 0004 5665 9670 7750 06
İşbank IBAN TR27 0006 4000 0011 0520 9291 96
Akbank IBAN TR35 0004 6006 4588 8000 1326 45