0850 811 2 444

TÜRKİYE’NİN KOBİ DESTEK HATTI
0850 811 2 444

KKYDP Kırsal Kalkınma Hibeleri Başladı

Ülkemizde tarıma dayalı yatırımların desteklenmesi için hazırlanan çeşitli yatırım desteklerinin bir tanesi de KKYDP adıyla bilinen Kırsal Kalkınma Yatırım Destek Projeleridir. Çiftçilere proje karşılığı verilen bu hibeler ile ülkemizin tarımının gelişmesi ve büyümesinin desteklenmesi amaçlanmaktadır.


Tarıma Yatırım Yapan Kazanacak

Ülkemizde tarıma dayalı yatırımların desteklenmesi için hazırlanan çeşitli yatırım desteklerinin bir tanesi de KKYDP adıyla bilinen Kırsal Kalkınma Yatırım Destek Projeleridir. Çiftçilere proje karşılığı verilen bu hibeler ile ülkemizin tarımının gelişmesi ve büyümesinin desteklenmesi amaçlanmaktadır.

Son başvuru tarihi 9 Nisan 2021 olan bu destek programına bir an önce başvurmalı ve projelerinizi şimdiden hazırlatarak bu önemli destek programını kaçırmamalısınız.

Bu Desteğe Kimler Başvurabilir?

KOBİ düzeyinde olmak üzere; kadın, genç girişimciler ile üretici örgütlerine öncelik verilerek gerçek ve tüzel kişiler başvurabilmektedir. KOBİ tanımına uygun olan yani çalışan sayısı 250’yi aşmayan ve yıllık mali bilançosu 125 Milyonu geçmeyen küçük ve orta ölçekli işletmeler proje sunabilirler. Üretici örgütleri olan birlikler, kooperatifler ve dernekler de proje sunabilirler.

Desteklenen Alanlar ve Destek Unsurları Nelerdir?

Bu proje ile aşağıda yer alan yeni tesislerin yapımı, kısmen yapılmış yatırımların tamamlanması, faal olan mevcut tesislerin kapasite artırımı ile teknoloji yenileme ve/veya modernizasyonu yatırım konuları arasında desteklenecektir:

 1. Tıbbi ve aromatik bitkilerin işlenmesi, kurutulması, paketlenmesi ve depolanması
 2. Bitkisel veya hayvansal ürünlerin işlenmesi, kurutulması, dondurulması, paketlenmesi ve depolanması
 3. Büyükbaş hayvan yetiştiriciliği
 4. Küçükbaş hayvan yetiştiriciliği
 5. Kanatlı hayvan yetiştiriciliği
 6. Kültür mantarı üretimi
 7. Kanatlı kesimhaneleri
 8. Çelik silo ve soğuk hava deposu (sadece yeni tesislerin yapımı desteklenmektedir)
 9. Tarımsal ürünlerin üretilmesine yönelik iklimlendirme, sulama ve gübreleme sistemli, modern seralar (kısmen yapılmış yatırımların tamamlanması ile kapasite artırımı yatırımları desteklenmez)
 10. Büyükbaş ve küçükbaş kesimhaneleri (sadece mevcut tesislerin teknoloji yenileme ve/veya modernizasyonu yatırımları desteklenmektedir)
 11. Sulama kooperatiflerinin elektrik enerjisini temin edecek güneş ve rüzgâr enerjisi yatırımları
 12. En az 3 dekar büyüklüğündeki seraların kullanımına yönelik güneş, rüzgâr, biyogaz, jeotermal enerji yatırımları
 13. Denizlerde ve iç sularda su ürünleri yetiştiriciliği
 14. Hayvansal ve bitkisel orijinli gübre işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması
 15. Sert kabuklu meyveler hariç, tarımsal ürünlerin işlenmesi kapsamında, başka bir yatırım tesisinde ilk işlemesi yapılan mamul ürünün ikincil işlenmesine ve paketlenmesine yönelik yatırım teklifleri ile yurt dışında üretimi yapılan ürünlerin işlenmesine ve paketlenmesine yönelik yatırımlar hibe desteği kapsamında değerlendirilmez.
 16. Un, yem ve kütlü pamuk konusunda yeni yatırım başvuruları kabul edilmez. Çay ve fındık konusunda sadece yaş çay ve fındık üretiminin yapıldığı illerdeki başvurular kabul edilir.
 17. Arazi kiralamalarda sadece kamu kuruluşlarından olmak şartıyla, en az 7 yıllık kiralama şartı aranmaktadır. Kapasite artırımı, teknoloji yenileme ve/veya modernizasyon konusunda yapılan başvuruların inşaat işi içermemesi durumunda şahıslardan kiralanması da mümkündür.
 18. Tarımsal amaçlı kooperatiflerce yapılacak yatırım konularına ait başvurularda 7 yıl kira süresi şartı ve mülkiyetin başvuru sahibi adına olması şartı aranmaz.
 19. Niteliği yeni tesis olan başvurular; kırsal alan, küçük ihtisas sanayi sitesi, ihtisas/karma/özel organize sanayi bölgesi ve tarıma dayalı ihtisas organize sanayi bölgelerinde yapılması halinde öncelikli olarak değerlendirilir.
 20. Bu program kapsamında tarımsal ürünlerin üretimine yönelik hibe desteği verilmemektedir.
 21. Yatırım konularına %50 olmak üzere; yeni tesis yatırımlarında 1.500.000 TL, tamamlama yatırımlarında 1.000.000 TL, kapasite artırımı, teknoloji yenileme ve/veya modernizasyonu yatırımlarında 750.000 TL’ye kadar hibe verilebilmektedir.
 22. Toplam bütçesi 250.000 TL altı olan projeler kabul edilmemektedir.
 23. Proje bütçesi KDV hariç hazırlanır. KDV’nin tamamı başvuru sahibi tarafından karşılanır.
 24. İnşaat işleri, makine-ekipman giderleri, malzeme alım giderleri desteklenir.
 25. Canlı hayvan alımı hibe kapsamında değildir.
 26. Trafo satın alımları hibe desteği kapsamında değildir.

Proje kapsamında uygun başvurularla kabul edilecek olan bu programa uygun proje hazırlatmak da çok önemli bir konudur. Maalesef hazırlanan her proje uygun olmadığından reddedilmektedir. Destek unsurları, hibe oranları, desteklenen kalemler, yatırımın yapılacağı bölge ve şehir, analiz ve bütçe projeksiyonları projenin en can alıcı noktalarıdır.

Projelerinizi en geç 09.04.2021 tarihine kadar kuruma sunmalısınız.

Uygun proje sunabilmek için mutlaka işin uzmanı tecrübeli kişilere projenizi hazırlatmalısınız. Yıllardır ülkemizde Proje ve Danışmanlıkta marka olmuş olan Kobi-Line alanında tecrübeleri uzmanlarıyla proje hazırlamaktadır. Siz de işinizi şansa bırakmak istemiyorsanız hemen uzmanlarımızla görüşüp projeleriniz için kollarınızı sıvamalısınız. Danışan dağı aşmış danışmayan düz ovada yolunu şaşmış.

Kobi-Line Haber Merkezi
01.03.2021


Hibe Kredi Haberlerini Mail Adresinize Gönderelim!
Bu içerik 3659 defa görüntülendi.
ÇÖZÜM ORTAKLARIMIZ
İLETİŞİM BİLGİLERİMİZ
TÜRKİYE’NİN KOBİ DESTEK HATTI
Anatolia Group
Veko Giz Plaza Maslak Meydan Sokak 3 TR-34396 Sarıyer-İstanbul
0850 811 2 444
İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü No: 833782
Maslak Vergi Dairesi No: 068 082 6416
Ziraat IBAN TR89 0001 0004 5665 9670 7750 06
İşbank IBAN TR27 0006 4000 0011 0520 9291 96
Akbank IBAN TR35 0004 6006 4588 8000 1326 45