0850 811 2 444

TÜRKİYE’NİN KOBİ DESTEK HATTI
0850 811 2 444

Kalkınma Ajansları İle Gücünü Keşfet!

Türkiye’de bölgeler arası eşitsizlik nedeni ile gelir adaletsizliği, iş gücü kaybı, sosyo-ekonomik sorunlar, refah düzeyi farklılıkları gibi birçok sorun ortaya çıkmaktadır. Doğu ve Güneydoğu illerinde üretim ve istihdam olanaklarının yeterli gelmemesi, eğitim imkânlarının sınırlı olması gibi nedenlerden dolayı bölge halkı sürekli gelişmiş bölgelere göç vermektedir.


Kalkınma Ajanslarının Bölgesel Kalkınmaya Etkisi

Türkiye’de bölgeler arası eşitsizlik nedeni ile gelir adaletsizliği, iş gücü kaybı, sosyo-ekonomik sorunlar, refah düzeyi farklılıkları gibi birçok sorun ortaya çıkmaktadır. Doğu ve Güneydoğu illerinde üretim ve istihdam olanaklarının yeterli gelmemesi, eğitim imkânlarının sınırlı olması gibi nedenlerden dolayı bölge halkı sürekli gelişmiş bölgelere göç vermektedir.

Bu durumun önüne geçebilmek adına hükümet sürekli kalkınma planları oluşturmakta, bu bölgelerde yeni yatırımların teşvik edilmesini sağlayarak bölgeler arasında dengenin sağlanması hedeflemektedir. Bu nedenle son dönemlerde devlet, bu alandaki politikalarına ağırlık vererek, yatırımları teşvik edici çalışmalar yapmaktadır.

Şuanda Türkiye’de 26 adet Bölgesel Kalkınma Ajansı bulunmaktadır. Her Kalkınma Ajansı bulunduğu bölgenin gelişimini hızlandırmak, sürdürülebilirliği sağlamak, kaynakların etkin ve doğru bir şekilde kullanımını sağlamakla görevlendirilmiştir. Bu nedenle Kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları arasında dengenin de kurulmasını sağlamaktadır.

Kalkınma Ajansları Hangi Sektörleri Kapsar? Kimler Başvuru Yapabilir?

Turizmden, üretime, yenilenebilir enerjiden, ARGE-İnovasyona kadar birçok alanda bölgelerin ihtiyacına uygun yatırımlar tespit edilerek, uygun harcamalar doğrultusunda Mali Destek Programları ile çağrı ilanı yayınlanmaktadır. Hangi ajansın hangi sektörleri finanse edeceğine bölgelerde yapılan araştırmalar doğrultusunda kurum kendisi karar vermektedir.

Kalkınma Ajansları nakdi ödemeler yaparak bölgenin gelişimine katkı sağlamaktadırlar. Ajanslardan mali destek alabilmek için uygun projenizin olması şarttır. Başvuru yapabilecekler arasında, gerçek ve tüzel kişiler, KOBİ’ler, Kooperatifler, Organize Sanayi Müdürlükleri, Kar Amacı Güden Kurum ve Kuruluşlar, Üniversiteler, Belediyeler vb başvuru yer almaktadır.

Yatırım Destek Ofislerinin Görevleri Nelerdir?

Kalkınma Ajansları Yatırım Destek Ofisleri 2014 yılında Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Bölgenin yatırım alanında tanıtımını yapmak ve bölgelerin yatırımcı kazanmasını sağlamak ile yükümlüdür. Böylelikle yurtiçinden ve yurtdışından gelecek olan yatırımcılar Yatırım Destek Ofisleri sayesinde bölgeyi daha iyi tanıyabilmekte, karar alma süreçlerinde daha etkin rol oynamaktadır. Çeşitli organizasyonlar düzenleyerek bölgenin bilinirliğini ve avantajlarını yatırımcılara tanıtmakta birlikte bölgenin yatırım ortamına dair analizlerini, raporlama veya stratejilerini yapmak veya yaptırmakla görevlendirilmişlerdir.

Bulunduğunuz bölgede hangi Kalkınma Ajansı mevcut ve/veya yapacağınız yatırım için hangi Kalkınma Ajansının çağrı döneminde olduğunu bilirseniz yatırımlarınız için daha kolay mali kaynak bulabilirsiniz.  Ajansların istemiş olduğu projeleri hazırlarken uygun harcama kalemleri hangileri, proje bütçesi maksimum ne kadar olmalı, istenilen bilgi ve belgelerin neler olduğunu bilmeniz projenizin onay almasını kolaylaştıracaktır.

Tüm bu süreçte izleyeceğiniz yol haritası için alanında uzman danışmanlarımızdan yardım alabilirsiniz. Proje kültürünün gelişmesi için Kobi-Line Kobi Destek Merkezi her zaman yatırımcıların yanında!

Kobi-Line Haber Merkezi
29.04.2021


Hibe Kredi Haberlerini Mail Adresinize Gönderelim!
Bu içerik 821 defa görüntülendi.
ÇÖZÜM ORTAKLARIMIZ
İLETİŞİM BİLGİLERİMİZ
TÜRKİYE’NİN KOBİ DESTEK HATTI
Anatolia Group
Veko Giz Plaza Maslak Meydan Sokak 3 TR-34396 Sarıyer-İstanbul
0850 811 2 444
İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü No: 833782
Maslak Vergi Dairesi No: 068 082 6416
Ziraat IBAN TR89 0001 0004 5665 9670 7750 06
İşbank IBAN TR27 0006 4000 0011 0520 9291 96
Akbank IBAN TR35 0004 6006 4588 8000 1326 45