0850 811 2 444

TÜRKİYE’NİN KOBİ DESTEK HATTI
0850 811 2 444

İşletmelerin ve KOBİ'lerin Rekabet Edebilirliği Programı (COSME)

İşletmelerin ve KOBİ'lerin Rekabet Edebilirliği Programı (Competitiveness of Enterprises and SMEs-COSME) 2014-2020 döneminde, 2,3 Milyar Avroluk bir bütçe ile yürütülen bir Birlik programıdır. Bu program ile Birlik işletmelerinin rekabet edebilirliğinin ve sürdürülebilirliğinin güçlendirilmesi ve girişimcilik kültürünün teşvik edilmesi ile KOBİ'lerin kurulması ve büyümesi desteklenmektedir...


İşletmelerin ve KOBİ'lerin Rekabet Edebilirliği Programı (COSME)

İşletmelerin ve KOBİ'lerin Rekabet Edebilirliği Programı (Competitiveness of Enterprises and SMEs-COSME) 2014-2020 döneminde, 2,3 Milyar Avroluk bir bütçe ile yürütülen bir Birlik programıdır. Bu program ile Birlik işletmelerinin rekabet edebilirliğinin ve sürdürülebilirliğinin güçlendirilmesi ve girişimcilik kültürünün teşvik edilmesi ile KOBİ'lerin kurulması ve büyümesi desteklenmektedir. Bu amaçlar doğrultusunda dört temel hedef belirlenmiştir;

-KOBİ'lerin finansmana erişimlerinin geliştirilmesi (öz sermaye ve borç finansmanı ile),

-Özellikle Birlik ve aynı zamanda küresel düzeyde pazarlara erişimin geliştirilmesi,

-Birlik işletmelerinin ve özellikle KOBİ'lerin rekabet edebilirliğinin ve sürdürülebilirliğinin iyileştirilmesi (turizm sektörü de dahil olmak üzere),

-Girişimcilik ve girişimcilik kültürünün teşvik edilmesi.

 

KOBİ'lerin Finansmana Erişimlerinin Geliştirilmesi

Küçük işletmeler büyüme ve yenilikçiliğe yönelik faaliyetlerini desteklemek için gerekli mali kaynağa ulaşmada büyük zorluklarla karşılaşmaktadırlar. Bu sorunun giderilmesi için COSME altında 2 adet mali araç sunulmaktadır.

 

1. Kredi Garanti Desteği

COSME bütçesiyle, finansal aracı kuruluşlar için garanti ve kontr-garantiler geliştirilerek, KOBİ’lere daha çok kredi ve finansal kiralama desteği vermelerini sağlamaktadır. Bu destek aynı zamanda KOBİ’lerin borç finansmanı portfolyolarını da güvence altına almaktadır. Riskin paylaşılmasıyla daha çok KOBİ’ye ulaşılmakta ve borç finansmanına erişimi kısıtlı olan KOBİ’lere yönelik fonun arttırılması sağlanacaktır.

 

2. Büyüme İçin Özsermaye Desteği

COSME bütçesiyle, büyüme aşamasındaki ve özellikle sınır-ötesinde çalışan KOBİ’lere, risk sermayesi ve ara finansman sağlayan fonlara yatırım yapılabilecektir. Fon yöneticileri ticari temelde çalışarak, büyüme potansiyeli en yüksek KOBİ’lere yönelik yatırımların yapılmasını sağlayacaktır.

 

KOBİ-LINE Size Ne Sağlar?

Tüm işletmeler, profesyonel bir kadroyla 600 kurum ve 54 ülkede 2 milyondan fazla KOBİ ile işbirliği içine girebilirler.

*AB müktesebatına ve Birlik programlarına ilişkin bilgi sağlar,

*AB veya dünyada iş ortağı bulmanıza yardımcı olur,

*Finansmana erişim konusunda destek sağlar,

*Yenilikçilik ve teknoloji transferi konusunda destek sağlar,

*AB müktesebatına ilişkin işletmelerin görüşlerinin alınmasını sağlar.

 

AB Proje Ön Değerlendirme Başvurusu için Tıkla!


Hibe Kredi Haberlerini Mail Adresinize Gönderelim!
Bu içerik 3506 defa görüntülendi.
İLETİŞİM BİLGİLERİMİZ
TÜRKİYE’NİN KOBİ DESTEK HATTI
Anatolia Group
Veko Giz Plaza Maslak Meydan Sokak 3 TR-34396 Sarıyer-İstanbul
0850 811 2 444
İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü No: 833782
Maslak Vergi Dairesi No: 068 082 6416
Ziraat IBAN TR89 0001 0004 5665 9670 7750 06
İşbank IBAN TR27 0006 4000 0011 0520 9291 96
Akbank IBAN TR35 0004 6006 4588 8000 1326 45
     
ÇÖZÜM ORTAKLARIMIZ