0850 811 2 444

TÜRKİYE’NİN KOBİ DESTEK HATTI
0850 811 2 444

Bilgi Güvenliği Neden Önemlidir?

İşletmelerin sahip olduğu en önemli varlıkları olan bilginin; gizlilik, bütünlük ve erişilebilirlik vasıfları bakımından sürekli korunması gerekmektedir. Güvenliğin en zayıf unsuru olan insan faktörünün de dikkate alınması ve bir bütünlük içerisinde farkındalık oluşturulmalıdır.


İşletmelerde Bilgi Güvenliği

İşletmelerin sahip olduğu en önemli varlıkları olan bilginin; gizlilik, bütünlük ve erişilebilirlik vasıfları bakımından sürekli korunması gerekmektedir. Güvenliğin en zayıf unsuru olan insan faktörünün de dikkate alınması ve bir bütünlük içerisinde farkındalık oluşturulmalıdır.

Rekabet, değişim, globalleşme gibi etkenler KOBİ’leri bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanmaya zorunlu kılmaktadır. Bütün bu gelişmelere paralel olarak; özellikle son yıllarda yaşanan dolandırıcılık olayları ve çalışanların suiistimalleri bilgi güvenliğini ön plana çıkarmıştır. Bilgi güvenliği riski yalnızca büyük şirketleri etkiler düşüncesine sahip KOBİ’ler, teknoloji hırsızları için kolay hedefler haline gelmektedir. Bilginin elektronik ortamlar üzerinde yoğun kullanımı ve hareketliliği günümüzde bireyler, şirketler ve kurumlar açısından çeşitli güvenlik risk ve sorunlarını da beraber getirmektedir.

Bilgi teknolojilerinde yaşanan gelişmeler, daha çok bilginin depolanmasına ve taşınmasına imkân verebilir hale gelmiştir. Çok fonksiyonlu, küçük ama marifeti büyük teknolojik cihazlar sayesinde her geçen gün daha fazla bilgi elektronik ortama aktarılmakta, depolanmakta, işlenmekte, hizmete sunulmakta ve taşınabilmektedir. Bu durum her geçen gün artış göstermekte, teknolojik ilerlemelere paralel olarak; kurumlarda bilgi güvenliğinin sağlanması kurumun imajı, güvenilirliği ve faaliyetlerinin devamı açısından oldukça önemli bir hale gelmiştir.

Siber Saldırılara Karşı Hazırlıklı Olun

Bilgi güvenliği risklerinden korunmanın en iyi yolu bilgi teknolojilerine çok para harcamak ve korunma amaçlı teknolojileri daha çok kullanmaktan önce insanların bilinçlenmesi ve ihtiyaç duyulan güvenlik teknolojisinin doğru yer ve zamanda kullanmakla mümkün olabilir. Kurumların çoğunlukla bilgiye, teknolojiye ve sistemlere bağımlı olmasından dolayı bilgi güvenliği yaşamsal önemdedir ve bilgi varlıklarının zarar görmekten korunması gereksinimi de bundan kaynaklanmaktadır. Buradan da anlaşılacağı üzere bilgi güvenliği iş hedeflerini de desteklemektedir. Bu nedenle de bilgi güvenliği ile ilgili yapılması gereken çalışmalar ve alınması gereken önlemlerin önceliği yüksek olmalıdır.

KOBİ’ler güvenlik konusunda yeterli duyara sahip değiller. Kimileri kolay çözümlerden yana kimileri de ihtiyaçları olmayan uygulamaları kullanmanın zorluğunu yaşamaktadır. Büyük bir çoğunluk ise siber güvenliğe yeterli kaynak ve personelden yoksun durumda. Dijitalleşme ve teknolojik gelişmelerle birlikte risklerin de arttığı günümüz dünyasında siber suçlara karşı hazırlıklı olmak artık bir tercih değil, zorunluluktur. Siber saldırılar güven, itibar, maddi ve müşteri kaybına yol açma riski taşırlar.

KOBİ’lerin yapması gereken temel unsurlar şu şekildedir; güncel sistem ile çalışmak, yedeklemeleri mutlaka yapmak, kullanılan tüm şifreleri belirli aralıkla yenilemek ve en önemlisi doğru güvenlik çözümleri ile çalışmak.

Kobi-Line Haber Merkezi

13.01.2021


Hibe Kredi Haberlerini Mail Adresinize Gönderelim!
Bu içerik 10019 defa görüntülendi.
ÇÖZÜM ORTAKLARIMIZ
İLETİŞİM BİLGİLERİMİZ
TÜRKİYE’NİN KOBİ DESTEK HATTI
Anatolia Group
Veko Giz Plaza Maslak Meydan Sokak 3 TR-34396 Sarıyer-İstanbul
0850 811 2 444
İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü No: 833782
Maslak Vergi Dairesi No: 068 082 6416
Ziraat IBAN TR89 0001 0004 5665 9670 7750 06
İşbank IBAN TR27 0006 4000 0011 0520 9291 96
Akbank IBAN TR35 0004 6006 4588 8000 1326 45