0850 811 2 444

TÜRKİYE’NİN KOBİ DESTEK HATTI
0850 811 2 444

Hangi Projeler Sizin İşletmenize Uygundur!

İşletmenize uygun hibe ve teşvikleri öğrenmek, hangi hibe programının size daha elverişli olduğunu analiz etmek için mutlaka önceden proje analizi yaptırmanız sizin faydanıza olacaktır. Devletin sağladığı hibe fonlarından, teşviklerden, AB programlarından haberdar olamayan o kadar çok işletme var ki bu oran yaklaşık %90’ı bulmaktadır.


Doğru Projelerle Doğru Kurumlara Başvurun!

İşletmenize uygun hibe ve teşvikleri öğrenmek, hangi hibe programının size daha elverişli olduğunu analiz etmek için mutlaka önceden proje analizi yaptırmanız sizin faydanıza olacaktır. Devletin sağladığı hibe fonlarından, teşviklerden, AB programlarından haberdar olamayan o kadar çok işletme var ki bu oran yaklaşık %90’ı bulmaktadır.

AB projeleri ve yurt içinde kurum ve kuruluşların sunduğu finansal kaynaklara ulaşmanın en önemli unsuru ilgili kurumlara uygun proje hazırlayıp sunmaktır. Birçok işletme ve Kobiler bu durumu gözden kaçırmakta ve hakları olan bu fırsatlardan yararlanamamaktadır.

Öncelikle işi bilen uzman kişilerle işletmeye uygun projeleri tespit etmek ve doğru kuruma doğru formatta başvurmaktır. Bugün ülkemizde sunulan sayısız hibe ve teşvik projeleri mevcuttur. Bunları aşağıda sizin için kısaca özetledik.

Başvurabileceğiniz Projelerden Bazıları Nelerdir?

AB HORİZON; Avrupa Birliği 9. Çerçeve Programı olan Ufuk Avrupa ile 2021-2027 yılları arasında 95,5 milyar Euro'luk bütçeyle bilim ve yenilik faaliyetlerinin desteklenmesi hedeflenmektedir. Programın amacı, Avrupa Birliği’ni bilimsel ve teknolojik yönden güçlendirmek, Avrupa’nın yenilik kapasitesini, rekabetçiliğini ve istihdamını yükseltmek, toplum önceliklerini karşılamak, Avrupa’nın sosyoekonomik model ve değerlerini sürdürmektir.

AB EUREKA; Pazar odaklı, kısa sürede ticarileşebilecek ürün ve süreçlerin geliştirilmesine yönelik projelerin desteklendiği uluslararası işbirliği projesidir. Avrupa’nın rekabetçiliğinin arttırılması için EUREKA üye ülkelerindeki büyük sanayi kuruluşları ve KOBİ’ler, üniversiteler ve araştırma kuruluşları arasındaki kalıcı Ar-Ge işbirliklerinin arttırılmasını amaçlamaktadır.

AB ERASMUS+; Erasmus+ Programı AB’nin eğitim, gençlik ve spor alanlarındaki hibe programıdır. Yurt dışında eğitim, öğretim, staj, profesyonel gelişim, yaygın öğrenme temelli gençlik aktiviteleri ile kurumlar arasındaki işbirliklerini desteklemektedir. Avrupa Dayanışma Programı (ESC) ise topluma yarar sağlayan projelerde gönüllülük, dayanışma ve ağ kurma faaliyetlerine imkân sağlar.

TÜBİTAK KOBİ ARGE; KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı ile Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler (KOBİ) ölçeğindeki kuruluşların teknoloji ve yenilik kapasitelerinin geliştirilerek daha rekabetçi olmaları, sistematik proje yapabilmeleri, katma değeri yüksek ürün geliştirebilmeleri, kurumsal araştırma, teknoloji geliştirme kültürüne sahip olmaları, ulusal ve uluslararası destek programlarında daha etkin yer almaları hedeflenmektedir.

KOSGEB ARGE; Ar-Ge, Ür-Ge ve İnovasyon Destek Programın amacı, desteklenecek araştırma-geliştirme ve inovasyon projeleri aracılığıyla bilim ve teknolojiye dayalı yeni fikir ve buluşlara sahip küçük ve orta ölçekli işletmeler ile girişimcilerin yeni ürün, yeni süreç, bilgi ve/veya hizmet üretmelerini sağlamaktır.

STRATEJİK ÜRÜN; Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca yürütülen Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı kapsamında Türkiye’de orta-yüksek ve yüksek teknoloji seviyeli sektörlerdeki katma değeri yüksek ürünlerin ve bu sektörlerin gelişimi için kritik önemi haiz ürünlerin üretimini artırmaya yönelik yapacağınız yatırım projelerinin desteklenmesidir. Program kapsamında yatırım projeleriniz, geri ödemesiz 1.800.000 TL ve geri ödemeli 4.200.000 TL olmak üzere toplam 6.000.000 TL’ye kadar desteklenecektir.

KALKINMA AJANSLARI PROJELERİ; Ülkemizde 26 adet aktif faaliyet gösteren Bölgesel Ajanslar vardır. Yerel olarak bulundukları bölgeye hibe, teşvik ve kredi finansmanı sağlayan bu kuruluşlar proje karşılığında Kobilere, Girişimcilere ve Çiftçilere AB fonları üzerinden destek sağlamaktadırlar.

DAP-GAP-KAP-KOP-DOKAP; Ülkemizin belirli bölgelerinde faaliyet gösteren bu kurumlar özellikle tarımsal faaliyet yürüten ve/veya hayvancılık yapan çiftçilere hibe ve teşvik sağlamaktadırlar. Proje kapsamında bölge halkının ve ekonomisinin gelişmesi amacıyla destek vermektedirler.

İşletmenize uygun destek programlarına başvurmak ve gerekli projeleri hazırlamak için Kobi-Line uzman ekibiyle mutlaka görüşün ve danışın. Bu hibe, teşvik, kredi ve destekleri alabilmek için uygun proje hazırlayıp sunmak önemlidir. Her sunulan proje maalesef kabul edilmemektedir. Projelerin istenilen formatta, istenilen bilgi ve belgelerle sunulması, finansal tabloların, nakit akım projeksiyonunun iyi hesaplanması, mantıksal çerçevenin oturtulması, kısa, orta ve uzun vadeli hedeflerin AB standartlarında hazırlanması şarttır.

Size uygun projeleri öğrenmek, analiz ve fizibilitelerin yapılması için, doğru kuruma doğru proje sunulması için uzmanlarımızla görüşün.

Kobi-Line Haber Merkezi
21.06.2022


Hibe Kredi Haberlerini Mail Adresinize Gönderelim!
Bu içerik 3187 defa görüntülendi.
İLETİŞİM BİLGİLERİMİZ
TÜRKİYE’NİN KOBİ DESTEK HATTI
Anatolia Group
Veko Giz Plaza Maslak Meydan Sokak 3 TR-34396 Sarıyer-İstanbul
0850 811 2 444
İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü No: 833782
Maslak Vergi Dairesi No: 068 082 6416
Ziraat IBAN TR89 0001 0004 5665 9670 7750 06
İşbank IBAN TR27 0006 4000 0011 0520 9291 96
Akbank IBAN TR35 0004 6006 4588 8000 1326 45
     
ÇÖZÜM ORTAKLARIMIZ