0850 811 2 444

TÜRKİYE’NİN KOBİ DESTEK HATTI
0850 811 2 444

Girişimcilik Nedir?

Günümüzün en popüler konularından biri haline gelmiş olan “Girişimcilik” özellikle teknolojinin artısıyla birlikte ülkemizde yükselişe geçmiştir. Milenyum çağının giderek çeşitlenmesi ile insanlar, özellikle genç ve biraz daha etkin kesim projelerini hayata geçirmek için atılım yapmaya başladılar. Kurumsal şirketlerdeki çalışma şartlarının ağır olması ve daha fazla para kazanma düşüncesi genel olarak insanları yeni girişimler yapmaya itiyor. Dünyayı farklı hayal eden ve dünyada asıl değişimi yaratan girişimcileri, girişimciliği ve çeşitlerini çok iyi kavramalıyız.


Girişimcilik Çeşitleri Nelerdir?

Günümüzün en popüler konularından biri haline gelmiş olan “Girişimcilik” özellikle teknolojinin artışıyla birlikte ülkemizde yükselişe geçmiştir. Milenyum çağının giderek çeşitlenmesi ile insanlar, özellikle genç ve biraz daha etkin kesim projelerini hayata geçirmek için atılım yapmaya başladılar. Kurumsal şirketlerdeki çalışma şartlarının ağır olması ve daha fazla para kazanma düşüncesi genel olarak insanları yeni girişimler yapmaya itiyor. Dünyayı farklı hayal eden ve dünyada asıl değişimi yaratan girişimcileri, girişimciliği ve çeşitlerini çok iyi kavramalıyız.

Toplum açısından da büyük önem taşıyan girişimcilik; toplumların ve devletlerin, sosyal ve ekonomik gelişiminde büyük rol oynuyor. Birçok alanda girişimcilikten söz edilebilir. Örneğin; okulda, iş yerlerinde, sanat alanında, kamu sektöründe, sanal ortamda, askeri alanda sıklıkla girişimciliğe yönelik faaliyetler gerçekleştirilir. Bu nedenle girişimcilik kendi içerisinde sınıflara ayrılır.

Ticari Girişimcilik

Ticaret adına yapılan her şey bu girişimcilik türüne dâhildir ve burada temel amaç her zaman kar elde etmektir. Butik, kafe, restoran, kitabevi, mağaza gibi birçok ticari faaliyete başlamak ticari girişimcilik olarak adlandırılır. Bu girişimcilik türü en yaygın olanlardan biridir ve burada kurulacak iş için gerekli sermayeyi şahıs veya şahıslar karşılar. Girişimciler piyasada ihtiyaç duyulduğuna inandıkları bir alanda iş kurmaya karar verir ve bu kuruluş süreci için gerekli olan sermayeyi girişimcilik için karşılar. Karşılığında kazanılan kar yine girişimcinin yani işi kuran kişinin cebine girer.

Kamu Girişimciliği

Kamu girişimciliğinde kişi veya kişiler yoktur buradaki sermaye tamamen kamudan gelmektedir. Sermayeyi ortaya koyan girişimci bir kamu kurumu yani devlettir. Böylece yeni fikrin icraata geçirilmesi işlemini devlet kendisi gerçekleştirir. Dolayısı ile mevcut girişim riskleri de kamuya ait olmaktadır. Piyasada yer alan ürünlerin devlet eliyle üretilmesi anlamına gelir. Bu girişimcilik türü, genellikle kamu bankalarının yatırım ortaklığı ile gerçekleştirilir.

İç Girişimcilik

Bu girişimcilik türünde büyük işletmeler içinde bir fikri, risk alarak ve yenilik yolu ile kârlı asıl ürüne dönüştürme sorumluluğu alma işidir. İç girişimciliğin getirdiği kar ise, yine firmaya aittir. Firmanın kendi içinde yeni pazarlar bulması, yeni teknolojiler kullanması, otomasyona geçmesi vb. durumlar iç girişimcilik sayılır. Her gün kendini yenileyen ve her daim gelişime açık olan büyük firmalar, iç girişimciliğe olumlu bakar ve sağladığı faydalardan maksimum verim almaya çalışır. Bir işletmenin hizmet vermediği veya aktif olmadığı bölgede faaliyet göstermeye başlaması iç girişimciliğe en güzel örnek olabilir.

Kadın Girişimciliği

Kadınların ekonomik hayattaki aktif rolleri ülkenin kalkınmasına olanak sağlamaktadır. Kadınların bir girişimci olarak yeni fikirler üretmesi ve bu fikirler eşliğinde iş kurması, her geçen gün daha da sık karşılaştığımız bir durumdur. Kadın girişimciliği olarak adlandırılan girişim türünde genellikle kadınların evinin dışında kendi adına bir işyeri olur. Bazen ise iş sahibi sıfatı ile ortaklıklar kurabilir. İş yerlerinde ya bir ürün ya da bir hizmet üreterek faaliyet gösteren kadın girişimciler, pazarlama ve satış işlemlerini gerçekleştirir.

Yeni ve parlak bir fikri olan kadınların az da olsa bir miktar sermayesinin olması önemlidir. Ancak hiçbir şekilde sermayesi yoksa devletin özel kursları ve eğitimleri mevcuttur. Bu sayede eğitim sonrasında belirli bir miktarda hibe alan kadın girişimciler rahatlıkla işlerini kurma imkânı bulabilir.

Sosyal Girişimcilik

Sosyal girişimciler toplumun sorunlarını bilip çözüm yolları arayan kişilerdir. Sosyal girişimciliğin temelinde kar amacı ön planda değildir. Toplumsal sorunlar karşısında duyarlı olan insanların sorunları çözmek için kurulan girişim olarak tanımlayabiliriz. Diğer girişimcilik türlerinden farklı olarak buradaki öncelik toplumsal soruna çözüm bulmaktır. Bu nedenle onlar için yeni fikirler üretilmesi ve bu zararın minimum seviyeye düşürülmesi için sosyal girişimcilik faaliyetleri gerçekleştirilir.

Sanal Girişimcilik

Sanal girişimcilik internet kullanımının dünya genelinde büyük bir hızla yayılması nedeniyle girişimcilik türleri arasında önemli bir yere sahiptir. İnternet üzerinden girişimcilik faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi sanal girişimciliği en kısa şekilde tanımlıyor. Bir malın ya da hizmetin internet üzerinden başkalarına sunulması ile ortaya çıkan sanal girişimcilik, temelde kar amacı güder. Özellikle e-ticaret yoluyla uygulanan bu girişimcilik türü, dijital alanlarda yer alan alışveriş platformları veya mağazalarda yaygın olarak gerçekleştirilir. Diğerlerine oranla çok daha düşük bir sermaye ile gerçekleştirilen bu girişim türü, son yılların en çok rağbet gören girişimcilik türüdür.

Kobi-Line Haber Merkezi
02.03.2021


Hibe Kredi Haberlerini Mail Adresinize Gönderelim!
Bu içerik 6374 defa görüntülendi.
ÇÖZÜM ORTAKLARIMIZ
İLETİŞİM BİLGİLERİMİZ
TÜRKİYE’NİN KOBİ DESTEK HATTI
Anatolia Group
Veko Giz Plaza Maslak Meydan Sokak 3 TR-34396 Sarıyer-İstanbul
0850 811 2 444
İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü No: 833782
Maslak Vergi Dairesi No: 068 082 6416
Ziraat IBAN TR89 0001 0004 5665 9670 7750 06
İşbank IBAN TR27 0006 4000 0011 0520 9291 96
Akbank IBAN TR35 0004 6006 4588 8000 1326 45