0850 811 2 444
TÜRKİYE’NİN KOBİ DESTEK HATTI
0850 811 2 444

Kendi İşini Kurmak İsteyenlere Müjde!

Türkiye’de 42 ilde faaliyetlerini sürdüren Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK), kırsal yatırım destekleri çok sayıda girişimciye kendi işini kurma fırsatı veriyor.


Kendi İşini Kurmak İsteyenlere Müjde!

TKDK Destekleri Girişimciye Kendi İşini Kurma Fırsatı Veriyor

Türkiye’de 42 ilde faaliyetlerini sürdüren Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK), kırsal yatırım destekleri çok sayıda girişimciye kendi işini kurma fırsatı veriyor. 2009 yılında kurulan ve 2011 yılında Avrupa Birliği nezdinde akredite olarak 2012 yılında proje başvuruları almaya başlayan TKDK, 6 yılda milyonlarca lira hibe desteği sağladı. 

Hayvancılık projeleri için 8 Nisan-17 Mayıs, işleme ve pazarlama sektörüne yönelik projeler için de 8 Nisan-24 Mayıs tarihleri arasında 5. çağrı ilanı ile hibe destekleri veren TKDK, kırsal alanlarda istihdamın artırılmasına katkı sağlamaya çalışıyor.

Hayvancılık Projelerine Kimler Başvurabiliyor?

Gerçek kişiler, tüzel kişiler, kamu tüzel kişiliği olmayan kooperatif ve birlikler başvurabiliyor. Yatırımcıların 18 yaşını doldurmuş olması ve 65 yaşından büyük olmaması gerekiyor. Aynı zamanda başvuru sahibi (gerçek kişi olması durumunda kendisi, tüzel kişiliklerde, tüzelkişiliği temsil ve ilzama yetkili olan kişi) ziraat, veterinerlik veya ilgili diğer uzmanlık alanındaki bir meslek lisesi, meslek yüksekokulu veya üniversite diploması ile (master veya doktora dahil) ya da ilgili ulusal kayıt sistemleri tarafından belgelenebilecek şekilde tarım ya da ilgili diğer uzmanlık alanında minimum üç yıl çalışma deneyimi ile yeterliliğini kanıtlaması gerekiyor.

Desteklenen Yatırımlar

Birincisi süt çiftlikleri, 10-120 adet süt ineği, 5-50 adet süt mandası, 50-500 adet süt koyunu veya süt keçisi kapasiteli yatırımlar destek kapsamındadır. İkinci olarak, 30-250 adet besi sığırı, 10-50 adet besi mandası, 100-500 adet besi koyunu ve/veya besi keçisi kapasiteli yatırımlar destek kapsamında bulunmaktadır. Üçüncü olarak, 5 bin-50 bin kapasiteli et tavuğu (broyler) tesislerinin modernizasyonu (yeni işletme destek kapsamı dışındadır) ve 1000 – 3000 adet besi hindisi ve 350-3000 adet besi için kaz üretim tesisleri yatırım kapsamındadır. Dördüncü ve son olarak, 20 bin - 100 bin adet yumurta tavuğu kapasiteli yumurta üretim tesislerinin, kapasite artımı yapmadan, tesislerinde ve ekipmanlarında yenileme veya tesislerini yerleşim bölgelerinden uzak bir alana taşımaları durumunda destek verilmektedir.

Verilecek Hibe Oranları

Süt Çiftlikleri için 5 bin-500 bin Euro aralığındaki yatırımlara %40-70 arasında değişmektedir. Besi Çiftlikleri için 5 bin-500 bin Euro aralığındaki yatırımlara %40-60 arasında değişmektedir. Et tavuğu (broyler) çiftliği modernizasyonu ve besi hindisi için 5 bin-250 bin Euro aralığındaki yatırımlara %40-60 arasında değişmektedir. Kaz üretimi yapan tesisler için 5 bin-125 bin Euro aralığındaki yatırımlara %40-60 arasında değişmektedir. Yumurta üretimi yapan tesisler için 5bin-500 bin Euro aralığındaki yatırımlara %40-60 arasında değişmektedir.

Tarımsal Ürünlerin İşlenmesi ve Pazarlanması Konusundaki Projelere Kimler Başvurabiliyor?

Gerçek kişiler, tüzel kişiler (küçük ve orta ölçekli işletmeler), kamu tüzel kişiliği olmayan kooperatif ve birlikler başvurabiliyor. Burada da yatırımcılarımızın 18 yaşını doldurmuş olması ve 65 yaşından büyük olmaması gerekiyor. 

Desteklenen Yatırımlar

İlk olarak süt işleyen tesisler, 10-70 ton süt işleme kapasiteli yatırımlar destek kapsamında (sütün paketlenmesi, peynir, tereyağı, ayran üretimi gibi), Ayrıca 10-200 ton arası peynir altı suyu işleyen tesislerde bu kapsamda değerlendiriliyor. Günlük 70 tona kadar kapasitesi olan süt toplama merkezleri de kurulabiliyor. İkinci olarak, 30-500 adet büyükbaş, 50-4000 adet küçükbaş, saatte 1000-5000 tavuk veya 100-1000 hindi-kaz kapasiteli kesimhaneler, 0,5-5 ton kapasiteli et parçalama ve işleme tesisleri destek kapsamında, üçüncü olarak, 10 bin metreküpe kadar soğuk hava deposu barındırabilen meyve ve sebze işleme paketleme tesisleri yatırım kapsamındadır. Ayrıca üretici örgütleri tarafından yapılacak projelerde metreküp sınırlaması bulunmamaktadır. Dördüncü olarak, yıllık 100-2.000 ton üretim kapasiteli su ürünleri, balık yağı, yumuşakça, çift kabuklu yumuşakça ve kabuklu deniz canlılarının işlenmesine yönelik su ürünleri tesisleri destekleniyor. 

Verilecek Hibe Oranları

Süt ve peynir altı suyu işleme tesislerinde yatırım tutarı 30 bin - 3 milyon Euro aralığındadır.  Süt toplama tesislerinde yatırım tutarı 30 bin - 1 milyon Euro aralığındadır. Kesimhane ve et işleme-parçalama tesislerinde yatırım tutarı 30 bin - 3 milyon Euro’dur. Meyve sebze işleme ve paketleme tesislerinde yatırım tutarı 30 bin - 1milyon 250 bin Euro’dur. Su ürünlerinin işlenmesi ve pazarlanmasına yönelik tesisler için yatırım tutarı 30 bin - 1 milyon 500 bin Euro’dur. Bu sektörlerin tamamında destek oranı %40-50’dir.

IPARD Programı kapsamında alınabilecek tüm destekler ve hibelerin analiz çalışması ve yatırım öncesi fizibilite için Kobi-Line uzmanlarından detaylı bilgi alabilirsiniz.

Kobi-Line Haber Merkezi
15.03.2019


Hibe Kredi Haberlerini Mail Adresinize Gönderelim!
Bu içerik 2555 defa görüntülendi.
ÇÖZÜM ORTAKLARIMIZ
İLETİŞİM BİLGİLERİMİZ
TÜRKİYE’NİN KOBİ DESTEK HATTI
Anatolia Group
Veko Giz Plaza Maslak Meydan Sokak 3/45 TR-34396 Sarıyer-İstanbul
0850 811 2 444
İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü No: 833782
Maslak Vergi Dairesi No: 068 082 6416
Ziraat IBAN TR89 0001 0004 5665 9670 7750 06
İşbank IBAN TR27 0006 4000 0011 0520 9291 96
Akbank IBAN TR35 0004 6006 4588 8000 1326 45