0850 811 2 444
TÜRKİYE’NİN KOBİ DESTEK HATTI
0850 811 2 444

Ar-Ge ve İnovasyon Teşvikleri Nelerdir?

Ar-Ge ve inovasyon, ülkeler ve bölgeler için sürdürülebilir kalkınmanın sağlanmasında, toplumsal refahın artırılmasında ve yaşam kalitesinin yükseltilerek bölgeler arasındaki farklılıkların minimuma indirilmesinde önemli bir kavram olup, önemi her geçen gün hız kazanmaktadır. Bir ülkenin veya bölgenin gelişebilmesi için bilime, araştırma-geliştirme faaliyetlerine hız verilmesi gerekmektedir. Globalleşmeyle birlikte ülkeler ayakta kalabilmek ve piyasada rekabet edebilmek için bilim ve teknoloji alanına yatırım yapmaktadırlar.


Kimler Bu Desteklerden Yararlanabilir?

Ar-Ge ve inovasyon, ülkeler ve bölgeler için sürdürülebilir kalkınmanın sağlanmasında, toplumsal refahın artırılmasında ve yaşam kalitesinin yükseltilerek bölgeler arasındaki farklılıkların minimuma indirilmesinde önemli bir kavram olup, önemi her geçen gün hız kazanmaktadır. Bir ülkenin veya bölgenin gelişebilmesi için bilime, araştırma-geliştirme faaliyetlerine hız verilmesi gerekmektedir. Globalleşmeyle birlikte ülkeler ayakta kalabilmek ve piyasada rekabet edebilmek için bilim ve teknoloji alanına yatırım yapmaktadırlar.

Araştırma ve geliştirme, hem bir işletme, hem de bir ülke için yenilikçilik yoluyla büyüme ve gelişmenin başlıca bir unsurudur. Ar-Ge yapan kuruluşlar, üretkenliklerini ve üretim kalitelerini artırmak veya yeni ürün ve hizmetler yaratmayı amaçlar. Günümüzde Ar-Ge ve teknolojik yeniliklerin önemi dikkate alındığında Türkiye’nin bilim ve teknoloji sistemini güçlendirmesi gerektiği ortaya çıkmaktadır. Bugün Türkiye’de Ar-Ge’nin büyük bir bölümü üniversitelerde, diğer azınlığı da sanayi tarafından yürütülüyor.

Ülkelerin dünya ile bütünleşmesinde ve firmaların dış pazarlara açılmasında KOBİ’ler ön plana çıkmaktadır. KOBİ’ler istihdam ettikleri işgücünden, gerçekleştirdikleri yatırımlara, yarattıkları katma değere ve ödedikleri vergilere kadar pek çok yönde her ekonomide önemli bir yere sahiptir. İşletmeleri yarına taşıyacak ve rekabet edebilirliklerini artıracak en önemli fırsatlardan biri işletmelerin araştırma ve geliştirme faaliyetleridir. İşletmelerin daimi olabilmeleri için AR-GE çalışmaları yapmaları gerekmektedir.

Ar-Ge ve İnovasyon Destekleri

Son zamanlarda rekabet şartlarının yoğun bir şekilde yaşandığı üretim sektöründe nihai ürünün elde edilmesine yönelik yapılan tüm faaliyetler önem kazanmaktadır. Bu nedenle firmaların üretim alanı ne olursa olsun inovasyona, Ar-Ge’ye ve tasarıma önem vermeleri gelecekteki konumlarını belirleyecek önemli bir konudur. Gelecekte varlığını korumak isteyen firmalar özellikle Ar-Ge ve tasarımları ön planda tutan bir vizyona sahip olmaları gerekmektedir.

Bilim ve teknolojiye dayalı yeni fikir ve buluşlara sahip KOBİ ve girişimcilerin geliştirilmesi, teknolojik fikirlere sahip tekno-girişimcilerin desteklenmesi, KOBİ’lerde Ar-Ge bilincinin yaygınlaştırılması ve kapasitesinin artırılması, mevcut ARGE desteklerinin geliştirilmesi, yenilikçi faaliyetlerin finanse edilmesi için devletin bazı kurumları tarafından hibe ve destekler vermektedir. TÜBİTAK TEYDEB, KOSGEB ve Avrupa Birliği destek veren kurumların arasında yer almaktadır. Yeni bir ürün üretilmesi, mevcut bir ürünün geliştirilmesi, iyileştirilmesi, ürün kalitesi veya standardının yükseltilmesi veya maliyet düşürücü nitelikte yeni tekniklerin, yeni üretim teknolojilerinin geliştirilmesi konularında yürütülen çalışmalardır.

Kimler Yararlanabilir?

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler, bünyelerinde tek kişilik dahi olsa bir Ar-Ge Merkezi kurarlarsa hem Avrupa Birliği, hem de yerel hibe ve desteklerden faydalanabilirler. Yapacakları her türlü Ar-Ge çalışmalarında, ürettikleri ürünlerde geliştirdikleri inovasyon projelerinde proje bazında %90’ a varan hibe ve desteklerden faydalanabilirler. Pandemi sürecinde hayatımıza giren maske, hijyenik ürünler, solunum cihazları, siperlik gibi birçok yan ürünlerin geliştirilmesinde de bu desteklerden rahatlıkla faydalanabilirler. Ülkemiz içerisinde üretim, istihdam, teknoloji ve tarımsal tüm faaliyetlerde hibe ve teşvikler sağlanmaktadır.

KOBİ ve girişimcilerin yeni fikirlerinin teknolojiye dönüşmesi artık çok kolaylaştı. Devletin Ar-Ge ve inovasyon adına verdiği hibe ve teşvikler ile birlikte yeni ürün, yeni süreç, bilgi ve hizmet üretmeleri sağlanıyor. Kobi-Line’ın uzman proje ekibi, Ar-Ge projelerinizin risklerini “Doğru proje” ile minimuma indiriyor. Ar-Ge ve inovasyon destekleri hakkında detaylı bilgiye ulaşmak için iletişime geçmeniz yeterlidir.

Kobi-Line Haber Merkezi

05.10.2020


Hibe Kredi Haberlerini Mail Adresinize Gönderelim!
Bu içerik 10390 defa görüntülendi.
ÇÖZÜM ORTAKLARIMIZ
İLETİŞİM BİLGİLERİMİZ
TÜRKİYE’NİN KOBİ DESTEK HATTI
Anatolia Group
Veko Giz Plaza Maslak Meydan Sokak 3 TR-34396 Sarıyer-İstanbul
0850 811 2 444
İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü No: 833782
Maslak Vergi Dairesi No: 068 082 6416
Ziraat IBAN TR89 0001 0004 5665 9670 7750 06
İşbank IBAN TR27 0006 4000 0011 0520 9291 96
Akbank IBAN TR35 0004 6006 4588 8000 1326 45