0850 811 2 444

TÜRKİYE’NİN KOBİ DESTEK HATTI
0850 811 2 444

Almanya Türklere Kapılarını Açtı!

Federal Almanya Devleti, 1 Kasım 2023 itibariyle yürürlüğe giren yeni yasa ile Türklere kapılarını sonuna kadar açıyor. Yeni çıkarılan bu nitelikli göç yasası ile birlikte tam 64 alanda Türkiye’den farklı alanlarda uzmanlar alınacak.


Almanya’ya Nitelikli Eleman Transferi 1 Kasım’da Başladı!

Federal Almanya Devleti, 1 Kasım 2023 itibariyle yürürlüğe giren yeni yasa ile Türklere kapılarını sonuna kadar açıyor. Yeni çıkarılan bu nitelikli göç yasası ile birlikte tam 64 alanda Türkiye’den farklı alanlarda uzmanlar alınacak.

Alman hükümetinin, ülkedeki nitelikli eleman sayısını artırmak, bazı alanlardaki personel eksikliğini gidermek için çıkardığı “Nitelikli Göç Yasası”, 1 Kasım itibariyle yürürlüğe girdi. Yasanın bir bölümü Mart 2024, bir bölümü de Haziran 2024'te uygulanmaya başlanacak.

1 Kasım itibariyle yürürlüğe giren hükümler gereği, Almanya'da iş bulup Mavi Kart alarak gelebilmede maaş sınırı düşürüldü. Yıllık 39 bin 682 Euro brüt maaşlı iş bulanlara hemen Mavi Kart verilecek.

Ayrıca, Almanya'ya gelecek nitelikli personelle ilgili meslek grupları da genişletildi. Matematik, doğa bilimleri, mühendislik, tıp gibi alanlardaki yetişmiş elemanların yanı sıra, çeşitli meslek grupları da, iş bulunca Mavi Kart alıp gelebilecek.

Alınacak Uzmanların Meslek Grupları Şöyle:

 • İmalat sektöründe uzman kişiler
 • Su- kalorifer tesisatçılar
 • Madencilik, inşaat ve lojistik sektöründe yetişmiş elemanlar ve ayrıca bunların yöneticileri
 • Bilgi ve iletişim teknolojisi hizmeti verenler
  Medya ve iletişim uzmanları, dil bilen gazeteciler
 • Bilgisayar uzmanları, IT'ciler, her türlü bilgisayar programcıları
 • Çocuk yuvası eğitmenleri. Kreş ve çocuk bakımı ile ilgilenenler.
 • Her türlü sağlık hizmeti veren yetişmiş elemanlar. Hemşire, hastabakıcı, yuva eğitmeni vs.
 • Veterinerler
 • Diş hekimleri
 • Eczacılar
 • Hemşire ve ebeler
 • Öğretmenler ve eğitim sisteminde başka görevler alabilecek olanlar
 • Öğretmen yetiştirenler, okul yöneticileri
 • Yaşlı bakım hizmeti verenler ve bu alanda meslek yapmış olanlar
 • Sosyal hizmet uzmanları
 • Finans ve sigorta alanında uzman, yönetici kişiler
 • Fizikçiler ve astronomlar
 • Meteorologlar
 • Kimyagerler
 • Jeolog ve jeofizikçiler
 • Matematikçi ve istatikçiler
 • Biyolog, botanikçi, zoolog ve buna yakın meslek erbabı kişiler
 • Tarım, orman ve balıkçılık alanında uzmanlar veya danışmanlar
 • Çevre bilimcileri, araştırmacılar

Almanya, mühendislik alanında yetişmiş ve dil bilen elemanlar arıyor.

Almanya Ayrıca Mühendislik Alanında da Uzmanlar Alacak

 • İşletme ve üretim mühendisliği
 • İnşaat mühendisliği
 • Çevre koruma mühendisliği
 • Makine mühendisliği
 • Kimya mühendisliği
 • Maden ve metalürji mühendisliği, buna yakın uzmanlıklar
 • Çeşitli diğer alanlardaki mühendisler
 • Elektroteknik, elektronik ve telekomünikasyon alanındaki mühendisler

Mimar, İç Mimar, Ölçüm Yapan Personeller de Alınacak

Mühendisliğin dışında, yetişmiş dil bilen tecrübeli mimarlar da Almanya'ya gelebilecek. Bu alanda ve tasarımcılık alanında Almanya'daki açıklar şöyle;

 • Mimarlar, iç mimarlar, çevre planlamacıları ile yüksek mimarlar
 • Üretim ve tekstil tasarımcıları
 • Şehir, alan ve çevre-trafik planlamacıları
 • Kadastro ve ölçüm uzmanları
 • Grafik ve multimedya tasarımcıları

Sağlık Alanında Aranan Uzmanlar

Genel olarak sağlık alanının hemen hemen her alanında ihtiyaç var. Listenin başında genel olarak yer alan ihtiyaçların dışında, şunlar da vize alıp yasal yolla Almanya'ya çalışmaya gelebilecek;

 • Eğitim almış veya meslek olarak yetişmiş, diplomalı- belgeli hasta bakıcıları
 • Eğitim almış, diplomalı- belgeli kadın doğum yardımcıları
 • Çevre ve iş sağlığı, hijyen- bakım uzmanları
 • Fizyoterapistler
 • Diyetisyenler, beslenme uzmanları
 • Konuşma ve duyma terapistleri
 • Ortopedistler
 • Sağlık alanında uzmanlığı bulunan her türlü personel

Eğitim Sektöründe Aranan Nitelikli Personeller

Almanya eğitim sektöründe de, alanında uzman veya diplomalı kişiler arıyor. Bunun için de belirli düzeyde Almanca gerekiyor. A2 ve hatta B2 düzeyinde Almanca bilgisi, Mavi Kartla ülkeye gelmek için temel şart.

İşte bunlardan bazıları;

 • Üniversite ve yüksekokul öğretim görevlileri (Ders ya da uzmanlık belirtilmiyor)
 • Meslek eğitimi ve meslek okullarında eğitim verebilecek kişiler
 • İlkokul ve ortaokul öğretmenleri
 • Kreş öğretmenleri ve okul öncesi hazırlık öğretmenleri, eğitmenler
 • Pedagoji ve öğretmen yetiştirme
 • Özel pedagoji uzmanları
 • Yabancı dil öğretmeni
 • Müzik öğretmeni
 • Sanat dersi öğretmeni
 • IT ve bilgisayar uzmanı yetiştiricisi
 • Ve diğer alanlarda yetişmiş eğitmenler

Enformasyon ve İletişim Teknolojisi

Almanya'nın aradığı yetişmiş elemanlar, 25 grupta toplanmış durumda. Hemen her alanda açık var. 25'inci ve son grup ise “Enformasyon ve iletişim teknolojileri ile veri bankası- netzwerk“ ile ilgili.

Bu alanda arananlar şöyle;

 • Sistem analizcisi
 • Yazılım geliştirici
 • İnternet sitesi ve multimedya geliştiricisi
 • Uygulama ve IT programcısı
 • Bu alanda, henüz adı konulmamış ve ihtiyaç duyulan her türlü personel
 • Bilgisayar yöneticileri ve data bank geliştiricileri
 • Her türlü sistem yöneticisi
 • Bilgisayar iletişimi, bağlantı uzmanları ve bu alanda yetişmiş her türlü personel
 • Bilgisayar sistemleri ve ağ kurulumları ile ilgili her türlü personel

Almanya'da Kalma Şartları Nelerdir?

Bu alandaki uzmanlar, ilk olarak bu alandaki uzmanlığı belgelemeli ve en azından A2 düzeyinde Almanca bilgisine sahip olmalı.

Mühendislik ve IT-Bilgisayar uzmanlığında, şirketler arası gelişlerde İngilizce de yetebilecek. Teklif edilen yaş sınırı 45. Ama bunun üzerinde de ihtiyaç varsa, alınabilecek.

Almanya'da 12 ay Mavi Kart'la çalışan kişi, daha sonra oturma izni alabilecek. AB üyesi ülkelerde 90 gün Mavi Kart'la çalışan kişi, Almanya'ya gelebilecek ve 12 aylık çalışmadan sonra bağımsız oturma izni alabilecek.

Turist vizesi ile gelmiş olanlar, iş başvurusunda bulunabilecek. İşe kabul edilir ve sözleşme imzalarsa, ülkede iş vizesi ile kalabilecek.

Bunlar, daha sonra ailelerini de kolayca yanlarına alabilecekler.

Mart 2024'te Hangi Yenilikler Geliyor?

Nitelikli personelin durumu Mart 2024'ten sonra daha da iyileşecek. Tüm şartlar yerine getirilmişse, kısa sürede ülkede oturma iznine hak kazanılacak. Çalışılan alanlardaki meslek sınırlaması kaldırılacak ve isteyen, istediği işte çalışabilecek. Dil şartı yumuşatılacak.

En önemlisi de, AB dışından TIR ya da başka türlü iş makineleri sürücüleri, kolay vize alacak. Almanya'da bu işi yapabilecek. Bunlar için gereken sınavlar kalkacak ve dil testi de olmayacak.

Deneme süresinde tüm uzmanlar için haftalık çalışma imkânı 20 saate kadar çıkabilecek. Denklik bildirimi için uğraşılmasına gerek kalmayacak. İş sözleşmesine ek olarak, en az iki yıllık eğitim veya üniversite diploması yetecek. Bunların gelinen ülke tarafından tanınması yetecek.

Örneğin birçok meslek grubu için, Alman Ticaret Odası'ndan alınan “tanıma belgesi” yetecek. Oturma izinleri öncelikle bir yıl verilecek. Sonra üç yıla kadar uzatılacak. Ardından da sınırsız oturum verilebilecek. Sürekli oturum için Almanca bilgisinin kanıtlanması gerekecek.

Bilgisayar uzmanları için mesleki veya üniversite diploması şart olmayacak. Dil şartı da aranmayacak ama bilgilerini ispatlamaları gerekecek. Hemşireler için özel uyum kursları veya dersler olacak. Hemşireler, bu alanda uzmanlıklarını kanıtlamak zorunda.

Öğrenci ve Stajyerlerin İstihdamı

Almanya'ya eğitime gelmiş Türk öğrencilerin iş piyasasına katılma imkânları genişletilecek. Daha önce yılda 120 tam veya 240 yarım gün olan çalışma üst koşulu, 140 tam veya 280 yarım gün oluyor.

Öğrenci, işyerinde haftada 20 saat çalışabilecek. Maaş miktarında üst sınır olmayacak. Bunlara burs olanakları sağlanacak. Alman üniversitelerinde kalabilmeleri için imkânlar artırılacak. Üniversite ve meslek eğitimi yeri arayan öğrencilerde yaş sınırı 25 idi. Bu 35 olacak ve dil şartı da yumuşatılacak.

Haziran 2024'te Neler Değişecek?

Bu tarihten sonra Şans Kartı sistemi devreye girecek. ABD, Kanada, Avustralya modeli başlayacak. Üniversite diploması, meslek diploması veya uzmanlık belgesi, ilgili eyalette daha kolay tanınacak.

Bunu önceden Türkiye'de hazırlamak yeterli olacak. Denklik değil, tanıma sistemi uygulanacak. Almanya ile bağlantı, dil bilme, uzmanlık, yaş gibi kriterler ile 10 puan üzerinden en az 6 puan yeterli olacak.

İşveren gerekli seyahat masraflarını karşılayacak, gelenler iş sözleşmeli olacak, emeklilik hakları ve sendika üyelikleri olacak. Batı Balkan ülkelerinden gelenler iş piyasasına daha rahat ve kolay adapte edilecek.

Almanya’nın son yaptığı bu değişiklikten sonra Türkiye’de çalışan kesim heyecanlandı ve özellikle yurt dışına gitmek isteyenlere fırsat doğdu. Almanya yıllar sonra bu radikal değişimi yapmak zorunda kaldı çünkü hızla yaşlanan nüfus ve doğum oranlarının çok düşmesi Almanya’yı dışarıdan işçi göçü olmaya mecbur bıraktı.

Almanya ve Yurtdışında Şirket Kurmak İsteyen Kobilere Destek

Kobi-Line Kobi destek Merkezi, yurt dışında şirket kurmak isteyenlere profesyonel hizmet veriyor. Özellikle Almanya ve Avrupa’da ve hatta körfez ülkelerinde iş kurmak isteyen, işini yurt dışına taşımak isteyen ve ihracat yapanlara yönelik Kobi-Line tecrübeli uzman kadrolarıyla hizmet sağlıyor.

Bu konuda yardım ve destek için uzman ekibimizle görüşün.

Kobi-Line Haber Merkezi
07.11.2023


Hibe Kredi Haberlerini Mail Adresinize Gönderelim!
İLETİŞİM BİLGİLERİMİZ
TÜRKİYE’NİN KOBİ DESTEK HATTI
Anatolia Group
Veko Giz Plaza Maslak Meydan Sokak 3 TR-34396 Sarıyer-İstanbul
0850 811 2 444
İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü No: 833782
Maslak Vergi Dairesi No: 068 082 6416
Ziraat IBAN TR89 0001 0004 5665 9670 7750 06
İşbank IBAN TR27 0006 4000 0011 0520 9291 96
Akbank IBAN TR35 0004 6006 4588 8000 1326 45
     
ÇÖZÜM ORTAKLARIMIZ