0850 811 2 444

TÜRKİYE’NİN KOBİ DESTEK HATTI
0850 811 2 444

Yatırım Yapmak İsteyene Devletten Müjdeli Haber!

Resmi Gazete' de yayımlanarak yürürlüğe giren Ekonomi Bakanlığının Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına ilişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği’nde Enerji yatırımlarında aranan "ekipmanların aynı işletmede veya OSB'de bulunması zorunluluğu", "aynı il" olarak güncellendi. Öte yandan sözleşmeli yetiştiricilik de kapsama alındı. Ayrıca finansal kiralamada devir işlemi artık yatırım teşviki kapsamında yapılabilecek.


Yatırımcılara Büyük Kolaylık Getiren Önemli Destek

Resmi Gazete' de yayımlanarak yürürlüğe giren Ekonomi Bakanlığının Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına ilişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği’nde Enerji yatırımlarında aranan "ekipmanların aynı işletmede veya OSB'de bulunması zorunluluğu", "aynı il" olarak güncellendi. Öte yandan sözleşmeli yetiştiricilik de kapsama alındı. Ayrıca finansal kiralamada devir işlemi artık yatırım teşviki kapsamında yapılabilecek.

Enerji Verimliliği Kanunu kapsamına giren işletmeler için ilgili mevzuat hükümlerini yerine getirmiş olmaları koşulu aranacak. Yatırımın tamamlanmasını müteakip, söz konusu yatırımın belirlenen kriterleri sağlayıp sağlamadığı hususu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından talep edilen ve yatırımcı tarafından sunulan bilgi ve belgelere istinaden yapılacak hesaplama ve yerinde yapılacak fiziki inceleme neticesinde düzenlenecek gerçekleşme raporu ile tespit edilecek ve Bakanlığa bildirilecek.

Teşvik belgeleri kapsamında yapılacak yatırım cinsleri komple yeni, tevsi, modernizasyon, ürün çeşitlendirme ve entegrasyondan oluşacak. Komple yeni, tevsi, modernizasyon ve ürün çeşitlendirme cinslerindeki yatırımların aynı il sınırları içinde bulunması gerekecek. Daha önce bu yatırımların aynı işletmede veya aynı organize sanayi bölgesinde olması koşulu vardı. Belge kapsamı yatırımın bir bölümünün organize sanayi bölgesi içinde bir bölümünün ise dışında olması durumunda, organize sanayi bölgesi dışında geçerli olan destekler uygulanacak.

Tebliğle entegre hayvancılık yatırımlarında aranacak kriterler yeniden düzenlenirken, et yönlü ve damızlık kanatlı yetiştiriciliği yatırımlarında sözleşmeli yetiştiricilik de dikkate alınacak. Teşvik belgesinde kayıtlı sabit yatırım tutarında veya belgede kayıtlı diğer bilgilerde değişiklik olması halinde, yatırımcı tarafından revize gerekçesi veya ilgili bilgi ve belgeler ile birlikte teşvik belgesini düzenleyen merciye müracaat edilerek teşvik belgesinin revizesi talebinde bulunulacak. İlgili merci tarafından yapılacak değerlendirme neticesinde gerekçesi uygun bulunan teşvik belgeleri revize edilebilecek.

Finansal kiralama işlemine ise konu makine ve teçhizatın başka bir yatırımcıya devrinin talep edilmesi halinde, finansal kiralama şirketi, devredecek yatırımcı ve devralacak yatırımcının birlikte başvurusu üzerine yeni sözleşmeye istinaden devir işlemi gerçekleştirilebilecek. Devir sonucu yatırımın bütünlüğünün bozulması halinde devredecek yatırımcının teşvik belgesi iptal edilecek. Ayrıca, yeni yatırımcının teşvik belgesinde kayıtlı destek unsurlarının, ilk yatırımcının yararlandığı destek unsurlarından daha düşük olması veya destek unsurunun hiç bulunmaması durumunda fazladan yararlanılan destekler ilgili mevzuat çerçevesinde geri alınacak.

Teşvik belgesi kapsamında temin edilmiş olan taşınır ve taşınmaz malların tamamı veya bir kısmı, finansal kiralama şirketi tarafından bizzat kiracıdan satın alınarak da finansal kiralama işlemine konu edilebilecek. Yatırım tamamlama vizesi için istenecek belgelerde yer alan hususlar daha önceki kararlara istinaden düzenlenen yatırım teşvik belgelerinin tamamlama vizesi işlemlerinde de uygulanacak.

Projelerin değerlendirilmesinde gereken başvuru kriterleri, müracaatların nereye ve nasıl yapılacağı, başvuruların nasıl değerlendirileceği gibi sorularınıza cevap almak ve devlet destekleri hakkında daha detaylı bilgi almak için uzmanlarla işbirliği yapmanız sizin yararınıza olacaktır.

Kobi-Line Haber Merkezi
27.07.2017


Hibe Kredi Haberlerini Mail Adresinize Gönderelim!
Bu içerik 2410 defa görüntülendi.
ÇÖZÜM ORTAKLARIMIZ
İLETİŞİM BİLGİLERİMİZ
TÜRKİYE’NİN KOBİ DESTEK HATTI
Anatolia Group
Veko Giz Plaza Maslak Meydan Sokak 3 TR-34396 Sarıyer-İstanbul
0850 811 2 444
İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü No: 833782
Maslak Vergi Dairesi No: 068 082 6416
Ziraat IBAN TR89 0001 0004 5665 9670 7750 06
İşbank IBAN TR27 0006 4000 0011 0520 9291 96
Akbank IBAN TR35 0004 6006 4588 8000 1326 45