0850 811 2 444

TÜRKİYE’NİN KOBİ DESTEK HATTI
0850 811 2 444

Ekonominin Küçük Devlerine Dev Gibi Hibe!

Ekonominin küçük devleri KOBİ’ler, yapacakları güç birlikleri için KOSGEB’den destek alabiliyor. KOBİ ’ler iş birliği-güç birliği anlayışıyla bir araya gelerek, ortak sorunlara ortak çözüm yolları bulabilirlerse, teknoloji alanındaki projeleri için 1,5 milyon liraya kadar destek alacaklar.


İşbirliği Yapan KOBİ’lere Güç Birliği İçin Destek

Ekonominin küçük devleri KOBİ’ler, yapacakları güç birlikleri için KOSGEB’den destek alabiliyor. KOBİ’ler iş birliği-güç birliği anlayışıyla bir araya gelerek, ortak sorunlara ortak çözüm yolları bulabilirlerse, teknoloji alanındaki projeleri için 1,5 milyon liraya kadar destek alacaklar.

KOBİ’lerin en büyük ekonomik destekçisi KOSGEB, ortak tedarik, tasarım, pazarlama, laboratuvar, imalat, hizmet sunumu gibi konularla, orta-yüksek ve yüksek teknoloji alanlarında hazırlayacakları ortak imalatı kapsayan projelere verdiği desteğin üst limitini 750 bin liradan 1,5 milyon liraya çıkarttı. KOSGEB’in “İş Birliği Güç Birliği Destek Programı” kapsamında en az 6, en fazla 24 ay devam edecek destek kapsamında, KOBİ’lere 1,5 milyon lira teşvik verilebilecek. KOSGEB Veri Tabanında kayıtlı, aktif durumda olan ve Türk Ticaret Kanunu’nda tanımlı gerçek veya tüzel kişi statüsündeki işletmelerin bir araya gelerek proje başvurusu yapabileceği programda KOBİ’ler, ortak sorunlara ortak çözüm yolları buluyor.

Program kapsamında proje ortağı işletmelerin, mevcudiyetlerini koruyarak kurulacak işletici kuruluşa ortak olmaları, proje ortağı işletmelerin bir kısmı ya da tamamı kendilerini feshederek kurulacak işletici kuruluşa dâhil olmaları ya da proje ortağı işletmelerin bir kısmı kendilerini feshederek ortaklardan birinin bünyesinde toplanması gerekiyor. Proje başvurusunda, iş birliği-güç birliği amacı ile en az 5 işletmenin bir araya gelmesi şartı aranıyor. Projenin, orta-yüksek ve yüksek teknoloji alanlarında gerçekleştirilecek olması durumunda ise en az 3 işletmenin bir araya gelmesi yeterli oluyor. Programa başvuru yapabilmek için başvuru yapacak firmaların en az 1 yıl önce kurulmuş olması ve işletmelerden en az 3’ünün aynı sektörde faaliyet göstermesi şart koşuluyor.

Programa göre, ortak tedarik, ortak imalat ve hizmet sunumu, ortak pazarlama, ortak laboratuvar, ortak tasarım gibi alanlarda ortak sorunlara ortak çözümler getiren, maliyet düşürücü ve rekabet avantajı sağlayıcı nitelikteki projeler ile orta-yüksek ve yüksek teknoloji alanlarında ortak imalata yönelik gerçekleştirilecek iş birliği-güç birliği projeleri destekleniyor. Program kapsamında, 300 bin lirası geri ödemesiz, 700 bin lirası geri ödemeli olmak üzere üst limiti 1 milyon lira destek sağlanıyor. Ancak, orta-yüksek ve yüksek teknoloji alanlarında ortak imalata yönelik projeler için 300 bin lirası geri ödemesiz, 1 milyon 200 bin lirası geri ödemeli olmak üzere, toplam 1,5 milyon liraya kadar destek verilebiliyor. Destek oranları, 1. bölgede % 50, 5. ve 6. bölgelerde ise % 70 olarak uygulanıyor. Satın alınacak makine-teçhizatın yerli malı belgeli ürün olması halinde destek oranı % 15 artırılıyor.

İşbirliği Güç Birliği Destek Programı’nda, bazı harcama alanlar ise desteklenmiyor. Buna göre, arsa, bina satın alımı, inşaat, tadilat, tefrişat, taşıt aracı alım ve kiralaması, vergi, resmi harçlar, sosyal güvenlik primleri, haberleşme giderleri, enerji ve su giderleri, finansman giderleri, proje ile ilişkilendirilmemiş diğer maliyetler destek kapsamı dışında kalıyor. Personel giderleri yeni istihdam olması şartı ile net ücret üzerinden destekleniyor. Bu destek, projenin başlangıç tarihi itibariyle işletici 10 kuruluş ve ortaklarında son 4 ay içinde istihdam edilmemiş veya proje başlangıç tarihi itibariyle son 30 gün içinde istihdam edilmiş ve tam zamanlı olarak çalışan personel için veriliyor. Proje kapsamında satın alınacak makine, teçhizat ve donanımların yeni olması şartı koşuluyor.

Proje yazım süreciniz ve daha detaylı bilgi alabilmek için uzman ekiplerle işbirliği yapmanız işlerinizi kolaylaştıracak ve daha rahat bir süreç geçirmenize yardımcı olacaktır.

Kobi-Line Haber Merkezi
09.08.2017


Hibe Kredi Haberlerini Mail Adresinize Gönderelim!
Bu içerik 2444 defa görüntülendi.
İLETİŞİM BİLGİLERİMİZ
TÜRKİYE’NİN KOBİ DESTEK HATTI
Anatolia Group
Veko Giz Plaza Maslak Meydan Sokak 3 TR-34396 Sarıyer-İstanbul
0850 811 2 444
İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü No: 833782
Maslak Vergi Dairesi No: 068 082 6416
Ziraat IBAN TR89 0001 0004 5665 9670 7750 06
İşbank IBAN TR27 0006 4000 0011 0520 9291 96
Akbank IBAN TR35 0004 6006 4588 8000 1326 45
     
ÇÖZÜM ORTAKLARIMIZ