0850 811 2 444

TÜRKİYE’NİN KOBİ DESTEK HATTI
0850 811 2 444

Yurt Dışı Fuarlara Katılım Desteği (Ekonomi Bakanlığı)

Firmaların yurt dışında yapılan fuarlara iştiraki ve sektörel nitelikteki uluslararası fuarlara bireysel katılımlarının sağlanması, ayrıca Türk ihraç ürünlerinin tanıtılması ve pazarlanması suretiyle..
Destek Üst Limiti: 
yok

Destek Alt Limiti: 
yok
 
Destek Oranı: 
%50 ile %75 arası
 
Firmaların yurt dışında yapılan fuarlara iştiraki ve sektörel nitelikteki uluslararası fuarlara bireysel katılımlarının sağlanması, ayrıca Türk ihraç ürünlerinin tanıtılması ve pazarlanması suretiyle fuarlara katılan firmaların Ekonomi Bakanlığı tarafından desteklenmesi amaçlanmaktadır.
 
Kimler Yararlanabilir?
 
Yurt dışı fuar organizasyonu gerçekleştiren organizatörler ve söz konusu fuara iştirak eden firma ve kuruluşlar ile sektörel nitelikteki uluslararası fuarlara bireysel katılım sağlayan firma ve kuruluşlar

Sağlanan Destekler
 
Yurt Dışı Fuarlarda Katılımcıların Desteklenmesi
 
-Yurt Dışı Fuar Organizasyonlarında, katılımcı tarafından organizatöre ödenen katılım bedelinin % 50'si destek kapsamında katılımcıya ödenmektedir.
-Katılımcının SDŞ olması durumunda, organizatöre ödenecek katılım bedelinin % 75'i destek kapsamında katılımcıya ödenmektedir.
-Üretici/İmalatçı organizasyonlarının katılacağı yurtdışı fuarlarda katılım bedelinin % 75'i destek kapsamında katılımcıya ödenmektedir.
 
Yurt Dışı Fuarlara İlişkin Organizatör Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesi
 
-Ekonomi Bakanlığınca görevlendirilen organizatör firmalar tarafından yapılan tanıtım faaliyetlerine yönelik harcamalar, tüm katılımcıların toplam katılım bedelinin % 25 ini geçmemek üzere; yurt dışı fuarın genel nitelikli olması halinde ise organizatör firmalar % 75 oranında destekten yararlandırılmaktadır.
-Sektörel Türk İhraç Ürünleri Fuarları ve sektörel nitelikteki uluslararası fuarlara Milli Katılımlarda, Bakanlıkça verilecek ön uygunluğa istinaden, fuar konusu sektörün tanıtımına yönelik gerçekleştirilecek gösteri/etkinlik/trend alanı harcamaları % 75 oranında desteklenmektedir.
 
Bireysel Katılımların Desteklenmesi
 
-Bireysel firmaların katılacağı sektörel nitelikteki uluslar arası fuarlar için, fuarın yetkili organizatörüne ödeyeceği boş stand ve/veya standart donanımlı stand kirasının ve nakliye harcamalarının %50’si destek kapsamında katılımcıya ödenmektedir
-Katılımcının SDŞ olması durumunda, boş stand ve/veya standart donanımlı stand kirasının ve nakliye harcamalarının % 75'i destek kapsamında katılımcıya ödenmektedir.
-Üretici/İmalatçı organizasyonlarının katılacağı sektörel nitelikteki uluslar arası fuarlar için, fuarın yetkili organizatörüne ödeyeceği boş stand ve/veya standart donanımlı stand kirasının ve nakliye harcamalarının % 75'i destek kapsamında katılımcıya ödenmektedir.
 
Hedef Ülke Bazında İlave Fuar Desteği ve Geçici İlave Fuar Desteği
 
Her yıl belirlenen 15 hedef ülkede düzenlenecek fuarlara iştirak eden katılımcıların %50 destek oranına 20 puan ilave destek sağlanmaktadır.
 
Uygulamacı Kuruluş – Başvuru Mercii: İhracatçı Birlikleri
ÇÖZÜM ORTAKLARIMIZ
İLETİŞİM BİLGİLERİMİZ
TÜRKİYE’NİN KOBİ DESTEK HATTI
Anatolia Group
Veko Giz Plaza Maslak Meydan Sokak 3 TR-34396 Sarıyer-İstanbul
0850 811 2 444
İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü No: 833782
Maslak Vergi Dairesi No: 068 082 6416
Ziraat IBAN TR89 0001 0004 5665 9670 7750 06
İşbank IBAN TR27 0006 4000 0011 0520 9291 96
Akbank IBAN TR35 0004 6006 4588 8000 1326 45